Kuuntele episodi:

Mielenkiintonen vapa-aika

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Sportti antaa lapsile hyvän vapa-ajan sisällön. Het saavat aktiviteettien kautta tuntea onnistumisen ja kehittymisen ilon. Ystävärelasjuunit joka syntyvät sporttiyhteispiireissä, jatkuvat toivon mukhaan koko elämän. Sportissa oppii tehä ytheistyötä muitten kaha, struktuuria, työtelä yhtheisheen moolhiin ja kans kunka joskus epäonnistuu. Tääpänä lapset istuvat enämen sisälä ku aikaisemmin, niin se aktiivisena oleminen oon kans tähellistä terveysperspektiivistä.

Pellaa:

Mielenkiintonen vapa-aika

Sportti oon Norjassa suurin lasten ja nuorten vapa-ajanareena. Rohki monet alle 12-vuotiaat lapset oon matkassa sportissa, mutta monetyli 13-vuotiaat oon heittänheet pois.

Norja oon johtava talvisportin maa, ja talvisportthiin oon isointo koko maassa. Tyttöjen ja poikien suuri sportti oon jalkapallo elikkä potkupallo.Sportissa oon paljon erilaisia aktiviteettejä ja niitten lisäksi oon kanskultuuripuolela hurjasti aktiviteettejä. Korpsi, teatteri ja kuorot oon hyviäesimerkkejä näistä.

Lapset oon kaikki erilaiset ja heilä oon eri intressit. Se oonsiksi tärkeää ette sie vanhempana autat lapsesi löytämhään vapa-ajan arenanjossa lapsesi triivastuu. Monet alkavat vapa-ajan aktiviteeteissä samala koalkavat koulhuun, mutta tämä vaihtelee. Sihtinä oon ette lapsi saapi hyviäelämyksiä niissä aktiviteeteissä jossa lapsi oon matkassa. Aktiviteetit voipiolla organiseerattu eli ei. Lapset oppivat paljon leikin ja ei-organiseerattujenaktiviteettien kautta, ja siinä juuri sie vanhempana olet tärkeässä roolissa.Tyhä mettäreissu taikka merenrantakävely antaa lapsele motorisia haasteitajoita sisälä oon hankala tehä.

Organiseerattu treeninki viikossa ei ole yhtä hyvä asia kupäivittäinen leikki ja aktiviteetti. Päivittäinen aktiviteetti voipi ollaesimerkiksi ette kävelee koulhuun, polkee pyörälä eli muuten leikkii ulkona.Tutkinnot näyttävät ette lapset Norjassa käyttävät enämen ja enämen aikaaistuen, pellaamassa ja kattomassa TV:tä.

Se olisi kaikile hyvä oppia liikkumalla tuntemhaan oman kropin,ja fyysinen liikkuminen saattaa kans olla apuna ko ihminen vanhenee. Se oontärkeää kaikile ette hoitaa oman terveyen ja fyysisen kunnon, ja aktiivisenaoleminen oon tärkeä osa tästä. Fyysinen aktiviteetti estää monet tauvit. Näinsportti oon tähelinen työkalu kansanterveysperspektiivissäkin.

Lapset kehittyvät, kasuavat ja oppivat eri vauhtia. Se joka oonoikia tapa yhele, ei välttämättä ole oikia tapa toisele. Jos sportti antaalapsele hyviä elämyksiä, niin oon hyvä sjanssi ette harrastus jatkuu läpielämän. Sportti oon kans hyvä opetusareena lapsile ja nuorile, missä het oppivatmuutaki ko sporttioppia. Tämä oon areena jossa lapset saavat kavereita jasosiaalista verkkoa, ja missä sie vanhempana kans tutustut muihin vanhemphiin.

Jos olet uusi Norjassa ja tartet oppia kieltä, niin sportti oonkans loistava kieliareena lapselesi ja sulle ittelesi. Sportin kautta lapsetsaavat enämen kavereita, ja muita kavereita, ko koulukavereita, ja tyhä se oonjo arvokasta. Sportissa lapsi oppii olla yhessä ja tehä yhteistyötä muittenkans, oppii struktuuria, kunka työtelä yhtheisheen moolhiin ja kunka ottaavasthaankäymiset vasthaan. Nämä oon kaikki tärkeitä asioita elämässä.

Oon tärkeää ette lapsi oon turvalisessa sporttimiljöössä jossaoon selkeät ja eesvastuliset raavhaat. Treenarit ja vanhemat työtelevät kaikkisen etheen ette sporttimiljöö olisi lapsile inkludeeraava ja turvalinen. Tämäkoskee kaikkia sporttia, ei tyhä lasten ja nuorten, mutta kans raavaitten.

Nuoremat lapset treenaavat useasti kerran tai kaks viikossa.Treeninkeitten määrä kasuaa ko lapsi tulee vanhemaksi. Net nuoret jokkasatsaavat sportthiin, saattavat treenata 5-7 kertaa viikossa. Se oon kansmaholista ette oon monessa sportissa matkassa samanaikasesti, mutta tämän häätyyjokkhainen itte määritellä intonsa mukhaan, ja tietenki oman asumispiirintarjonnan mukhaan. Oon hyvä muistaa ette oon kans olemassa avoimet anläggitjoissa voi tehä omia ei-organiseerattuja aktiviteettejä. Uimahallit, skeittihallitja jalkapallohallit oon esimerkkejä halleista joka voi olla avoimia.

Se oon tärkeä lapsele ette vapa-aika oon mielenkiintonen.Lapsen vapa-aika nyt saattaa myöhemin raavhaana olla elämäninto. Ja vapa-ajanaktiviteettien kautta sie ja sinun lapsesi saatta isomman sosiaalisen verkon.

Lapsesi oppii uusiatärkeitä asioita ja saa seurustella muittenki turvalisten raavaspersoonienkanssa. Se oon tärkeää ette sie vanhempana autat lapsesi löytämhään sen paikan missähän triivastuu. Ja se oon yhtä tärkeää ette oppii mistä ei tykkää ko se etteoppii mistä tykkää.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo