POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Bycie członkiem klubu sportowego

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Kluby sportowe w Norwegii mają ponad dwa miliony członków, tak więc możesz sobie wyobrazić jak wiele osób współpracuje z klubami sportowymi, które oferują aktywność fizyczną w twojej okolicy. Jako członek klubu masz zarówno prawa, jak i obowiązki członkowskie, co oznacza między innymi, że musisz wnosić składkę członkowską i opłatę za szkolenie. Dzięki temu twoje dziecko otrzymuje dobrą ofertę treningową w drużynie sportowej. Możesz również jako członek wpływać na to, co dzieje się w klubie sportowym, uczestnicząc w corocznym walnym zgromadzeniu. Możesz też bezpośrednio angażować się w pracę klubu np. jako trener, członek zarządu lub jako organizator imprez sportowych.

Bawić się:

Bycie członkiem klubu sportowego

Zdecydowana większość osób w Norwegii angażuje się w aktywność sportową poprzez klub, który oferuje treningi w najbliższej okolicy. Klub sportowy może oferować więcej niż jedną aktywność i organizować inne wydarzenia niż tylko w dziedzinie sportu. Kluby sportowe prowadzone są w dużej mierze przez rodziców na zasadzie wolontariatu choć niektóre zatrudniają pracowników. Wolontariat i praca ochotnicza to serce norweskiego modelu sportowego. Bez wkładu i wysiłku tysięcy osób sport jaki znamy dzisiaj, nie istniałby.  Ponad 11 000 klubów sportowych w całym kraju oferuje przeróżne dyscypliny sportowe i ma w swoich szeregach ponad dwa miliony członków. W działania na rzecz klubów sportowych w Norwegii zaangażowanych jest bardzo wiele osób, co sprawia, że sport jest dzisiaj ważną częścią dorastania wielu dzieci i młodzieży. Będąc częścią klubu sportowego jesteś jego członkiem, a nie klientem, ponieważ nie jest to usługa, którą kupujesz. Jako członek masz zarówno prawa, jak i obowiązki członkowskie, i oczekuje się, że będziesz przestrzegać obowiązujących w klubie zasad i podjętych decyzji. Będąc członkiem należy regulować swoje zobowiązania finansowe wobec klubu sportowego, czyli opłacać składkę członkowską i składkę treningową. Członkostwo w klubie zostaje przedłużone w momencie opłacenia składki członkowskiej.  Kluby sportowe prowadzą elektroniczne listy członków w krajowym rejestrze członków sportu, dlatego ważne jest, aby podać prawidłowe informacje kontaktowe i osobowe podczas rejestracji. Jako członek możesz angażować się i wpływać na pracę klubu, do którego należysz. Raz do roku odbywa się coroczne walne zgromadzenie, na które zapraszani są wszyscy członkowie klubu. Przedstawiany jest na nim zarówno raport za ubiegły rok, jak i plany na rok kolejny. Sport ma swoją własną normę prawną, którą można znaleźć na stronie internetowej Norweskiego Związku Sportowego.

W klubie sportowym nie brakuje ról, które można pełnić np. rola trenera, członka zarządu czy organizatora wydarzeń sportowych. Można też wykonywać praktyczne zadania, takie jak ratrakowanie tras narciarskich czy pieczenie gofrów w czasie spotkań i imprez sportowych. Tego rodzaju zadania wykonywane są na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego wolontariatu a praca na rzecz klubu opiera się na idei wspólnoty, która stanowi mocne ramy dla norweskiego sportu.

Naszą wizją jest radość ze sportu dla każdego a celem to, aby dla każdego, niezależnie od jego możliwości, znalazło się miejsce w sporcie. Niektórzy wybierają sport i aktywność fizyczną z perspektywy profilaktyki zdrowotnej lub sieci kontaktów społecznych, podczas gdy ambicją innych jest długa kariera sportowa na poziomie zawodowym. Tak czy inaczej, większość osób rozpoczyna przygodę ze sportem już jako dziecko. Aktywność fizyczna dzieci w wieku 5-12 lat ma niezwykle wysoki priorytet na poziomie władz centralnych.

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ stała się częścią norweskiego prawa w 2003 roku. Konwencja ta stanowi o tym, że dzieci również mają swoje prawa. Artykuł 31 mówi o prawie do czasu wolnego i jest wytyczną dla kierunku, w jakim powinien iść norweski sport. Norweski sport uznaje dziecko za niezależną osobę, a to oznacza, że przepisy i prawa dziecka w sporcie dotyczą wszystkich dzieci mieszkających w Norwegii. Przepisy te regulują zasady dla aktywności sportowej dzieci obojga płci do lat 12.

Dzieci nie powinny być traktowane jak mali dorośli a sporty dziecięce powinny być dostosowane do fizycznego poziomu rozwoju i dojrzałości dziecka. Dzieci uczą się dużo poprzez zabawę a nauka drogą prób i błędów powinna być naturalną częścią aktywności sportowej. „Wszechstronność” i „poczucie opanowania jakiejś umiejętności” są ważnymi terminami kluczowymi w norweskim modelu sportowym. Sporty dziecięce mają opierać się na wszechstronności i podejściu całościowym. Nie kładzie się tutaj nacisku na jak najwcześniejsze opanowanie jednej dyscypliny sportowej, ale raczej na budowanie wszechstronności poprzez ruch w szerokim rozumieniu. Uczestnictwo w aktywności sportowej w najbliższym środowisku stwarza poczucie bezpieczeństwa i przynależności, które są wartościami wykraczającymi poza obszar sportu. Mając za cel włączenie jak największej liczby osób w aktywność sportową, dobre samopoczucie i radość ze sportu są niezwykle ważne w sportach dziecięcych a to oznacza, że sport jest również ważnym elementem zdrowia publicznego. Radość z aktywności fizycznej jest warunkiem zachowania motywacji do jej kontynuacji i ważnym elementem dbania o siebie, niezależnie od tego, czy jesteśmy częścią zorganizowanych zajęć sportowych, czy nie.

W Norwegii sport amatorski i zawodowy traktowany jest w taki sam sposób - oznacza to, że przyświeca mu ta sama wizja i te same wartości. Norweski model sportowy opiera się na tworzeniu wspólnoty, w której każdy powinien mieć równe szanse.

Sport powinien być inkluzywny. Odnosi się to nie tylko do parasportu ale także do rosnących różnic między biednymi a bogatymi w Norwegii. Liczba dzieci żyjących w rodzinach o niskich dochodach gwałtownie rośnie, a wiele z tych rodzin to między innymi imigranci, którym daleka jest norweska kultura i język a co za tym idzie, także zasady, na jakich funkcjonuje norweski sport. Wiedząc, że ponad 90% dzieci w wieku do lat 12 lat uczęszcza na zajęcia sportowe, niezwykle ważne jest, aby objąć nim również dzieci z rodzin o niskich dochodach i z innych środowisk kulturowych. Naszym celem jest angażowanie w naszą wspólną pracę społeczną również tych, którzy są w Norwegii od niedawna, ponieważ w sporcie liczą się wszystkie zasoby. Być może razem stworzymy nowe sposoby zaangażowania i wolontariatu, które w większym stopniu uwzględnią różnorodność kulturową i społeczną? Jeżeli masz jakieś nowe pomysły na własny lub wspólny wkład w działalność sportową, nie wahaj się nimi podzielić z klubem, do którego należysz. Sport, który jest organizacją prowadzoną na zasadzie pracy ochotników, potrzebuje wkładu i zaangażowania jak największej liczby osób. Bez niego za wszystko musielibyśmy płacić z własnej kieszeni - koszty uczestnictwa byłyby wtedy niezwykle wysokie, co miałoby bardzo niefortunne konsekwencje.

Sport jest ważnym czynnikiem społecznym w dorastaniu dzieci i odzwierciedla wyzwania, przed jakimi staje całe społeczeństwo. Afrykańskie powiedzenie „Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko” odnosi się również do sportu. Współpracując z gminą i z państwem, środowiska sportowe działają na rzecz tego, aby wizją „Radość ze sportu dla każdego” objąć wszystkich mieszkańców Norwegii należących do klubów sportowych.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo