Kuuntele episodi:

Puhas sportti

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Puhas sportti meinaa ette kaikila oon samat ja reilut maholisuuet olla matkassa. Ei ole luppaa käyttää epäpuhtaita taikka luvattomia mitteleitä omien tuloksien parantamiseksi. Se oon rohki tähelistä pittää sportin puhas juksaamisesta ja huonoista meiningeistä ja ette kaikki seuraa sportin fair-play-reekeleitä. Vanhempana sinun häätyy näyttää hyviä meininkejä ja olla positiivinen roolimalli lapsile. Jos olet epäsikkari mitä oon lupaa tehä ja mitä ei, niin kysy sporttilaakista.

Pellaa:

Puhas sportti

Puhthaan sportin idee oon, ette kaikki saattais osalistua tasaverttaisinehtoin.

Ei ole lupaa käyttää konstitekoisiä eli luvattomia mitteleitä omientuloksien parantamiseksi.  Fair playsuojelee sportin arvoja. Se auttaa pitämhään sportin puhthaana huijaamisesta jahuonoista vaikutuksista. Se turvaa ette aktiviteetit ja toiminat ovatturvalisissa ja kunnioittavissa miljöissä. Jokkaisen kuuluu tuntea, ettesportti antaa heile jottain takaisin, riippumatta oonko aktiivinen, johtaja elipublikummi.

Se oon tärkeä olla tietonen omista mielipitteistä ja mikä oon omat arvot,ja ette nämät passaa yhtheen sportin arvoihin. Ole esikuva, eesauta Fair playtäja sano selvästi ei huijamisheen. Jos sie sportti-elämässä kohtaat eettisheeneli moralisheen ongelmhaan, tahi sie et ole sikkari ette mikä oon lupa tehä eliei, niin ota kontaktia treenarhiin tahi johtajhaan. Monet käyttäävät esimerkiksiravintolissää, ja se oon ravintoainheen tahifysiologisesti vaikuttavan ainheen konsentreerattu lähe. Oon olemassa riski, ette tietyt ravintolisätsaattaa olla saastaisia, elikkä ette produkti sisältää kiellettyjä ainheitadopinglistalta ilman ette sitä mainithaan produktissa.

Doping oon yksi huijaamisen malli, ja ussein oonkyse lääkeainheesta jota otethaan oman prestasjuunin parantamiseks. KaikkiNorjan sporttivaimot ja –miehet häätyy följätä Norjan idrettsforbundin jaOlympia- ja Paralympiakomitean doping- reekeleitä.

Ei sporttilaakila, eikä sporttihaaroilla, saa ollaomia dopingreekeliiä. Net kaikki häätyy följätä internasuunaliset reekelit

Oon usseita asioita joka oon doping-reekelirikkomus.Luvattomien aineitten tai metodien käyttö oon tieten luvatonta. Korkeapaikanhuonheen käyttö oon esimerkiksi Norjassa kielettyä.  Oon kans dopingreekelirikkomus kieltäytyäantamasta dopingpröövin, freistata pilata pröövin, tuo’a kiellettyjä ainheitaNorjhaan tai tyhä olla yhessä treenarin kanssa joka oon suljettu ulos sportistadopingtuomion vuoksi

Sportin tarkoitus oon, ette osalistuu ilmanminkälaista juksaamista.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo