در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

اوقات فراغت مفید

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ورزش باعث این می شود کە اطفال در اوقات فراغت خود تجربه های خوبی را بدست بیاورند. آنها در فعالیتهایی که شرکت می کنند احساس توانایی و پیشرفت می کنند و وقتی کودک بخشی از یک جمع باشد، با سایر کودکان یک نوع دوستی ایجاد می کند که ممکن است تا یک عمر ادامه داشته باشد. علاوه بر این، طفل یاد می گیرد که با دیگران همکاری کند، از لحاظ ساختاری، و در جهت اهداف مشترک یا مقابلە با حریف. اطفال بیشتر از زمانهای پیش اوقاتشان را در داخل منازلشان می گذرانند بنابراین مهم است از دیدگاه سلامتی آنها را تشویق بە انجام فعالیت کنید تا بتوانند از نظر جسمی در وضع بهتری باشند.

بازی:

اوقات فراغت مفید

برای کودکان و جوانان ورزش بزرگترین میدان اوقات فراغت در نروژ می باشد. بسیاری از کودکانی کە بە سن ١٢ سالگی رسیدەاند، در ورزش شرکت می کنند، اما بیشتر آنها در سن نوجوانی ورزش را ترک می کنند، یعنی از سن ١٣ سالگی. نروژ یک کشور پیشرو در ورزش های زمستانی است و ورزش های زمستانی در نروژ قدرتمند هستند. بزرگترین ورزش در نروژ برای دختران و پسران فوتبال است. پیشنهادها در ورزش بسیار زیاد است و علاوه بر این، پیشنهادهای دیگری نیز از جملە در زمینه فرهنگ وجود دارد. گروە مارش، تئاتر و گروه کر نمونه هایی از این موارد هستند.

کودکان متفاوت هستند و علایق مختلفی دارند. مهم است که شما به عنوان والدین به کودک کمک کنید تا مکانی برای انجام اوقات فراغت پیدا کند که خود کودک از بودن در آنجا لذت ببرد. خیلی ها فعالیت های اوقات فراغت را بعد از این کە مدرسه را شروع کردند، اما این متغیر است. هدف این است که کودک در فعالیتی که شرکت می کند تجربیات خوبی بدست بیاورد. این فعالیتها می تواند هم سازمان یافته باشد و هم غیر سازمان یافته. کودکان از طریق بازی و فعالیت های غیر سازمان یافتە چیزهای زیادی می آموزند و شما به عنوان والدین می توانید مشوق این کار شوید، مثلا از طریق بردن کودکان به طبیعت. یک پیاده روی در جنگل یا ساحل بسیاری از چالش های حرکتی را برای کودکان ایجاد می کند که آنها به طور خود بخود در داخل خانه تجربه نمی کنند.

یک تمرین هفتگی سازمان یافته از طریق ورزش، جبران کننده فعالیت و بازی هر روز نخواهد بود. فعالیت ها می تواند رفتن به مدرسه، دوچرخه سواری یا بازی های معمولی خارج از محیط منزل باشد. کودکان باید تحرک داشته باشند و تحقیقات نشان می دهد که کودکان در نروژ بیشتر از گذشته به فعالیت های کم تحرک مانند بازی های ویدیویی و تماشای تلویزیون می پردازند. یادگیری تسلط بر بدن از طریق فعالیت های مختلف برای همه مهم است و همچنین می تواند در چگونگی تسلط بر زندگی در سنین بعدی تأثیرگذار باشد. حفظ سلامتی خود و مراقبت از فرم فیزیکی برای همه مهم است و برای رسدن بە این هدف، انجام فعالیت نقش مهمی در این امر دارد. فعالیت همچنین پیشگیری از بسیاری از بیماری ها می کند. به این ترتیب، ورزش از نظر بهداشتی نیز یک عامل کمکی مهم است.

سرعت رشد و نمو، پیشرفت و یاد گیری کودکان یکسان نمی باشد. آنچه برای برخی صحیح است ممکن است برای برخی دیگر صحیح نباشد. در هر صورت، کسب تجربیات خوب احتمال لذت بردن طولانی مدت از فعالیت های اوقات فراغت را برای آنها افزایش می دهد، برای برخی این علاقه مادام العمر می باشد. ورزش همچنین یک عرصه یادگیری برای کودکان و جوانان است، جایی که شما چیزهای بیشتر از مهارت های ورزشی می آموزید. این عرصه ای است که کودک در آن دوست و شبکه دوستان را پیدا می کند و در آنجا شما نیز به عنوان یک بزرگسال با والدین دیگر آشنا می شوید.

اگر در نروژ تازه وارد هستید و نیاز به یادگیری زبان دارید، این یک عرصه زبان عالی هم برای فرزندان شما و هم برای شما به عنوان والدین است. کودک از طریق ورزش دوستان دیگری پیدا می کند، حتی بیشتر از دوستان مدرسە، که این خود در اصل یک مسئلە با ارزش است. با یادگرفتن در یک تیم بودن، همکاری کردن با دیگران، یادگیری ساختار، کار برای اهداف مشترک یا مبارزە با فرد مخالف، نیز جزو مهارت های زندگی است که به طور کلی از خود زندگی مهمتر است. در ورزش، هدف این است كه كودك در یك فضای ایمن ورزشی با بزرگسالان قاطع و دلسوز مورد مراقبت قرار بگیرد. مربیان و والدین با هم همکاری می کنند تا این محیط امن باشد و همە را دربر گیرد. این مربوط به همه ورزش ها است، چه برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

برای كوچكترین كودكان، اغلب هفته ای ٢-١ تمرین سازمان یافته وجود دارد، و این تعداد تمرین با افزایش سن كودكان زیادتر می شود. برای جوانانی که ورزش را بعنوان کار و پیشە خود حساب میکنند، ٧-٥ روز تمرین در هفته یک امر غیرعادی نیست. همزمان می توان چندین ورزش را انجام داد، اما این به صورت انفرادی و بر اساس علایق کودک، پیشنهادات دادە شدە در محل زندگی و خانواده های آنها تعیین می شود. همچنین استادیوم های  باز وجود دارد که انجام فعالیتهای سازماندهی نشدە را تسهیل می کند. استخرهای روباز، زمین اسکیت و سالن های فوتبال می توانند نمونه ای از این موارد باشند.

گذراندن اوقات فراغت معنادار برای کودک مهم است. این ممکن است به این معنی باشد که فرزند شما علاقه ای را پیدا می کند که تا آخر عمر با خود خواهد داشت. هم کودک و هم شما به عنوان والدین شبکه بزرگتری از دوستان و آشنایان را خواهید داشت. کودک مهارت های اساسی مختلف را فرا خواهد گرفت و در کنار بزرگسالان مطمئن دیگری خواهد بود. مهم است كه شما به عنوان والدین به كودك كمك كنید تا بفهمد چه چیزی را دوست دارد. گاهی اوقات این یک مزیت است کە بتوان آن چیزی کە از ان خوشتان نمی اید را به همان روش پیدا کردن چیزی که دوست دارید و از آن لذت می برید، پیدا کنید.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo