Lytt til episoden om:

En meningsfull fritid

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Idrett bidrar til at barn får gode opplevelser på fritiden. De får føle mestring og utvikling i aktivitetene de er med på, og når man er en del av et fellesskap, så skaper man vennskap med andre barn som kanskje varer livet ut. I tillegg så lærer man blant annet å samarbeide med andre, struktur, jobbe mot felles mål eller takle motstand. Flere barn enn tidligere sitter mye inne, og det er viktig å oppfordre til aktivitet ut fra et helseperspektiv slik man holder seg i bedre form.

Spill av:

En meningsfull fritid

Idretten er den største fritidsarenaen for barn og unge i Norge. Mange barn opp til 12 år er med i idrett, mens flere faller fra i ungdomsårene, altså fra 13 årsalderen. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og vinteridrettene står sterkt i Norge. Den største idretten i Norge både for jenter og gutter er fotball. Tilbudene er mange innenfor idrett, og i tillegg fins det mange andre tilbud innenfor bl.a kultur. Korps, teater og kor er eksempler på dette.

Barn er ulike, og har ulike interesser. Det er viktig at du som foresatt hjelper barnet finne en fritidsarena barnet kan trives med. Svært mange starter med fritidsaktiviteter når de starter på skolen, men dette varierer. Målet er at barnet får gode opplevelser innenfor den aktiviteten de deltar på. Dette kan både være organisert og uorganisert. Barn lærer mye gjennom lek og uorganisert aktivitet, og dette kan du som foresatt legge til rette for gjennom f.eks. ta barna med ut i naturen. En tur i skogen eller fjæra gir barn mange motoriske utfordringer de ikke automatisk opplever innendørs.

En organisert trening gjennom idretten i uka vil ikke veie opp for aktivitet og lek hver dag. Aktiviteter kan være å gå til skolen, sykle eller generell lek utendørs. Barn trenger å være i aktivitet, og forskning viser at barn i Norge bruker mer tid enn tidligere på stillesittende aktiviteter som tv spill og tv titting. Å lære å mestre kroppen gjennom ulike aktiviteter er viktig for alle, og kan også ha betydning for hvordan man mestrer livet i senere alder. Det er viktig for alle å ivareta sin egen helse og fysiske form, og da er aktivitet en viktig del av dette.   Aktivitet er også forebyggende for mange sykdommer. På denne måten er idretten en viktig bidragsyter også i et helseperspektiv.

Barn utvikler seg, vokser og lærer i ulikt tempo. Det som er rett for noen trenger ikke være det for andre. Uansett vil gode opplevelser øker sjansen for at de vil ha glede av sin fritidsaktivitet lenge, og for noen varer interessen hele livet.  Idretten er også en læringsarena for barn og unge, hvor du lærer mer enn idrettsferdigheter. Dette er en arena hvor barnet får venner og nettverk, og hvor også du som voksen blir kjent med andre foresatte. Er du ny i Norge og trenger å lære språk er dette også en utmerket språkarena både for barna dine og du som foresatt. Gjennom idretten får barnet andre venner og flere venner enn bare på skolen, noe som er en verdi i seg selv. Å lære seg være i lag, samarbeide med andre, lære seg struktur,jobbe for felles mål eller takle motstand er også life skills som er viktig i livet generelt.  I idretten er målet at barnet er i et trygt idrettsmiljø med tydelige og omsorgsfulle voksne. Trenere og foresatte jobber i felleskap for at dette miljøet skal være både inkluderende og trygt for alle. Dette gjelder all idrett, både for barn, ungdom og voksne.

For de minste barna er det som oftest 1- 2 organiserte treninger i uka, mens dette øker når barna blir eldre. For ungdom som satser på sin idrett er det ikke uvanlig med treninger 5-7 dager i uken. Det er mulig drive med flere idretter samtidig, men dette bestemmes individuelt alt etter interesser hos det enkelte barn, tilbud der du bor og deres familier. Det fins også åpne anlegg og tilbud som tilrettelegger for mer uorganisert aktivitet. Åpne svømmehaller, skatehaller og fotballhaller kan være eksempler på dette.

Å ha en meningsfull fritid er viktig for barnet ditt. Det kan bety at barnet ditt kanskje finner en interesse de vil ta med seg resten av livet. Både barnet og du som foresatt vil få større nettverk. Barnet vil lære seg ulike grunnleggende ferdigheter og er med andre trygge voksne. Det er viktig at du som foresatt hjelper barnet finne ut hva det trives med. Av og til er det også en verdi å finne ut hva man ikke trives med på lik linje med å finne noe man liker og trives med.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo