POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ i prawo do wypoczynku

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ jest częścią norweskiego prawa i stanowi o tym, że dzieci mają swoje własne prawa, włącznie z prawem do czasu wolnego. Dzieci powinny mieć więc możliwość angażowania się w zajęcia i sporty zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami. Daje im to poczucie bycia częścią społeczności, w której nawiązuje się nowe przyjaźnie, rozwija przynależność kulturową i tożsamość.

Bawić się:

Cele konwencji dotyczą wszystkich dzieci mieszkających w Norwegii.

Konwencja o Prawach Dziecka ONZ została włączona do norweskiego prawa w 2003 roku i jest również nazywana Konstytucją Dziecka. Konwencja stanowi o tym, że dzieci mają swoje własne prawa. Dotyczy to oczywiście również prawa do czasu wolnego, o którym mówi art. 31 ustawy. Norweski model sportów dziecięcych uznaje dziecko za niezależną jednostkę i tym samym daje mu możliwość uprawiania sportu zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

Aktywny i satysfakcjonująco spędzony czas wolny rozwija każdego człowieka. Dla dzieci i młodzieży zajęcia w czasie wolnym są areną dla nawiązywania nowych przyjaźni, stawania się częścią społeczności oraz rozwijania przynależności kulturowej i tożsamości. Dlatego wszystkie dzieci powinny mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach, które dają taką możliwość.

Konwencja o Prawach Dziecka ma za zadanie zapewnić wszystkim dzieciom, bez względu na kraj pochodzenia, wszystko, czego potrzebują, aby mogły czuć się dobrze. Wszystkie dzieci mają prawo do zabawy, odpoczynku i czasu wolnego. Prawo to jest niezależne od pochodzenia, praktykowanej formy życia rodzinnego czy zawodu rodziców albo opiekunów dziecka. Naszą wspólną odpowiedzialnością społeczną jest zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, muzycznych, tanecznych, teatralnych lub innych zajęciach zgodnych z preferencjami dziecka.

Nie da się wyrazić w słowach ani w liczbach jak ważne jest zapewnienie dzieciom dobrych warunków do dorastania i jak wielką rolę odgrywa w nim udział w zajęciach pozalekcyjnych. Dlatego naszym zadaniem jest zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo