Lytt til episoden om:

FN's barnekonvensjon og retten til fritid

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

FNs barnekonvensjon er en del av norsk lov og den er klar på at barn har egne rettigheter, noe som også handler om retten til en egen fritid. Barn skal ha mulighet til å drive med aktiviteter og idretter ut fra eget ønske og behov. Det vil også gi de en følelse av å være en del av et fellesskap hvor man får nye venner og utvikler kulturell tilhørighet og identitet gjennom deltakelse.

Spill av:

Det samme målet for alle barn i Norge.

FNs barnekonvensjon ble en del av norsk lov i 2003, og blir også kalt barnas egen grunnlov. Konvensjonen er klar på at barn har egne rettigheter. Det berører naturligvis også retten til en fritid, noe som er omtalt i artikkel 31 i loven. Den norske barneidrettsmodellen anerkjenner barnet som et selvstendig individ og at de dermed gis mulighet til å drive med idrett ut fra egne ønsker og behov.

En aktiv og meningsfull fritid utvikler mennesker. For barn og unge er fritidsarenaen ofte et sted hvor man blant annet får venner, blir en del av et fellesskap og utvikler kulturell tilhørighet og identitet gjennom deltakelse. Alle barn bør ha muligheten til å delta på slike arenaer.

Barnekonvensjonen skal passe på at barn, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra, har det de trenger for å ha det bra. Alle har rett til lek, hvile og fritid. Denne retten skal være uavhengig av deres foreldre eller verges bakgrunn, samlivsform eller yrkesliv. Vårt felles samfunnsansvar er å sikre at alle barn får muligheten til å delta i aktiviteter innenfor idrett, musikk, dans, teater eller annen ønsket fritidsaktivitet.

Det er ikke mulig å sette ord og tall på hvor mye det betyr, og hvor viktig det er at barn har gode oppvekstvillkår, og da spiller fritidsaktiviteter en veldig sentral rolle. Vi må derfor legge til rette for at alle barn har like muligheter.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo