Kuuntele episodi:

Kunka tulla jäseneksi ja ensimäinen treeninki

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Lapset tykkäävät olla aktiivisia ja sporttilaakit antavat siihen hyvät mahollisuuet. Ota selvä mitä sporttilaakeija oon sinun likheellä ja ota heihin kontaktia. Sitte ku lapsi oon löytäny ittele jonkun sportin, niin sie häyty mellata lapsen sishään ja maksa jäsenmaksun. Se oon tähelistä ette lapsi tullee presiisisti treeninkeihin. Se oon kohteliasta treenarille ja muile laakiystäville, mutta kans lapsi itte saa silloin aikaa valmistua. Ko lapsi oon nuori, se oon tavallista ette vanhempi oon treeningeissä matkassa.

Pellaa:

Kunka tulla jäseneksi ja ensimäinen treeninki

Sie saatat alkaa sportissa koska vaan, ijästä huolimatta.Eikä koskhaan ole liian myöhästä. Monet alkavat sportissa samalla ko alkavatkoulussa, elikkä 6 vuotihaana. Muutamat sportit oon räätälöity kans vielänuorimmiile. Se oon tavalista ja toivomus ette lapset harrastavat sporttialähialuheela. Se oon hyvä ette matkat oon lyhyet ja ette lasten aktiviteetittehään luokkakavereitten kans. Sekin luo triivastumista ja turvaa.

Joilaki lapsila oon tieten oma halu olla myötä tietyssäsportissa tai aktiviteetissä. Toiset lapset saavat halun olla myötä sen takiaette muut kaverit oon myötä. Joskus se oon vanhemat ja raavaspersuunat jokamotivoi lapset olla myötä. Kaikki lapset oon erilaiset. Mutta jos lapsela oonaito ja kova halu olla sportissa, niin oon hyvä maholisuus ette se triivastuusportissa ja jatkaa siinä pitkän ajan.

Ko olet löytäny sopivan sportin, niinota kontaktia sporttilaakhiin. Het muistelevat missä ja koska oon treeninkejä.Sie saatat kans kysyä lastentarhaasta taikka koulusta millaisia aktiviteettejateän aluheela oon. Aina oon joku joka tietää ja joka saattaa auttaa. Jos sinulaoon kieliongelmia, niin kysy koululta, opettajalta taikka komuunilta apua.Joissakin komuunissa oon ihan omat työtelijät joka vastaa sporttiasioista.

Sitte ko olet saanu kontaktin klubin ja treenarin kans, niinmuista kysyä missä ja koska treeningit oon ja millaiset tavarat treeningeissähäätyy olla. Ensimäisessä treeningeissä tavaroila ei ole niin suurtamerkitystä. Ensimäisessä treeningeissä tärkein asia oon kohatella ja tullatutuksi, sekä sinule että sinun lapsele. Muista kuiten ette joihinkisportteihin häätyy olla turvallisuustavarat jos halluu olla myötä aktiviteetissä.Kysy neuvvoo jos olet epäsikkari.  

Se oon tärkeää ette tullee ajoissa ja presiisistitreeninkeihin, ja mielelhään muutampi minuutti etuajassa. Sillon sinula oonaikaa puhua treenarin ja muitten raahvaitten kans. Aikaa pitää respekteerata,ja se meinaa ette ei ole hyvä asia olla myöhässä. Treenarinki oon helpompi tehätyötä jos lapset tullee ajoissa ja oon valmhiina tavaroitten kans ku treeningitalkaa. 

Sillon ku oon treenari paikala, niin se oon treenari jokamäärää. Se oon tärkeää ette sie opetat lapsesi ymmärtämhään sen. Jos sie tartetpuhua treenarin kans, niin tehe niin. Mutta muista kuiten ette raavhaittenpuhumiset aina oon raavhaitten kesken. Jos tartet tolkkiapua, niin älä käytälasta tolkkina. Kysy vaikka komuunilta ette löytyykö kieliapua jostain.

Jos sinula ei ole biiliä, niin kysy rohkiasti muilta ettesaako apua kyytittämisessä. Monet lapset osaa kans tulla treeninkeihin bussila,sykkelillä taikka kävelemälä. Oon tavalista ette vanhemat tai joku muuraavaspersuuna oon myötä treeninkeissä jos oon pienistä lapsista kyse. Tästäkinasiasta kannattaa kysyä treenarilta: sporteissa voi olla eroja ja lapsetkin oonerilaisia. Joku lapsi ehkä tarttee raavaspersuunan treeningeissä, toinen lapsiei. Tämä oon ihan normaalia. Tärkein asia oon ette sinun lapsesi triivastuu jatuntee turvaa.

Ko lapsi oon päättäny olla myötä sporttilaakissa, sillonpitää mellata sishään. Sie mellaat lapsen jäseneksi elektronisessajäsenregisterissä antamalla henkilötievot: nimi, syntymäaika, sukupuoli,adressi, telefuuninumero ja epostadressi. Monet laakit Norjassa käyttääjäsenportaalina Min idrett. Mellaamisen lisäksi häätyy maksaajäsenmaksun. Ko kaikki nämät oon valmhiit, niin sie olet jäsen. Jäsenmaksuhäätyy maksaa joka vuosi.

Henkilötietojen antaminen oon tosi tärkeä. Sporttilaaki eivoi kommuniseerata jäsenien kans ilman näitä. Kommunikasjuuni joka koskepienten lasten sporttitoimintaa, mennee laakin ja vanhemmiitten välilä.Vanhemat lapset voi tietysti kommuniseerata suorhaan treenarhin kans. Monetlaakit ja treenausryhmät kommuniseeraa sosiaalisen median kautta,-facebookissa, Spondissa taikka muila plattformeila. Näitten kautta voi tullahyvinki tärkeitä ja hoppuisia mellinkejä. Esimerkiksi jos treeningit eiolekhaan sovittuna päivänä, jos treeninkejä pitää siirtää, jos oon tärkeitämööttejä tulossa tai jos laaki suunnittelee dugnaadeja. Kysy treenariltamillaiset kommunikasjuuniryhmiä oon olemassa. Kommunikasjuuni kotien kanssa oonrohki tärkeä sporttilaakile jotta lapsi triivastuu.

Jos tarttet raha-apua jäsenmaksun maksamisheen niin siesaatat hakea apua NAV:ilta, omalta komuunilta taikka esimerkiksiFlyktningetjenesteniltä. Joilaki sporttilaakila oon kans oma rahasto,Solidaritetsfond, josta voi hakea rahakuurtoo. Kuuntele lissää näistä asioistapodkastista jonka nimi oon Sportti ja raha-asiat, jos tartet enämpi tietoa.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo