POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Sport dziecięcy i prawa dziecka w sporcie

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Sport dziecięcy to zajęcia sportowe, w których dziecko uczestniczy do 12 roku życia. Ważne jest, aby dziecko brało w nich udział na swoich prawach. Celem zajęć sportowych jest nauka, stymulacja i nabywanie nowych umiejętności. Na początku przygody ze sportem często chodzi tylko o wykonywanie prostych ćwiczeń, ale wraz z wiekiem trening sportowy staje się bardziej ukierunkowany. Prawa Dziecka w Sporcie zapewniają ochronę dzieci poprzez stawianie ich potrzeb w centrum. Prawa te opierają się na Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.

Bawić się:

Czym jest sport dziecięcy i jakie prawa mają dzieci w sporcie?

Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Norwegii obejmują dzieci do 12 roku życia. Zajęcia odbywają się w klubach sportowych i mogą być zarówno zorganizowane jak i niezorganizowane. Niektóre placówki oferują tzw. Aktywność samodzielną, co oznacza, że zajęcia nie są prowadzone przez trenera. Odbywają się one często w ogólnodostępnych halach do skateboardingu, halach piłkarskich, wspinaczkowych itp. Niektóre kluby sportowe oferują zajęcia wszechstronne, obejmujące elementy różnych dyscyplin sportu, takich jak pływanie, narciarstwo biegowe czy piłka ręczna.

Zajęcia sportowe dla dzieci muszą odbywać się na ich warunkach. Dzięki wszechstronnemu podejściu i zabawie dzieci uczą się, rozwijają i nabywają nowych umiejętności. W przypadku najmłodszych będą to podstawowe sprawności ruchowe takie jak skakanie, rzucanie piłką, podskakiwanie na jednej nodze itp. Z wiekiem trening sportowy będzie bardziej ukierunkowany na konkretną dziedzinę sportu. Trening sportowy ma zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji dzięki prowadzącym zajęcia dorosłym oraz przewidywalnym zasadom dostosowanym do grupy wiekowej. Rola trenera sportowego dzieci może być wymagająca, dlatego ważne jest w tej kwestii wsparcie rodziców. Celem treningów jest motywowanie dzieci do aktywności fizycznej, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Poprzez ćwiczenia fizyczne dzieci poznają swoje ciało i budują podstawę do dalszego rozwoju ruchowego, niezależnie od tego, na jaki rodzaj aktywności fizycznej zdecydują się w przyszłości. Należy pamiętać o tym, że każde dziecko jest inne, a zatem ma inny poziom motywacji i inne warunki fizyczne. Jednak wspólna dla wszystkich dzieci jest satysfakcja z opanowania jakiejś zdolności. Poprzez udział w zajęciach dzieci uczą się nowych sprawności i doskonalą już posiadane umiejętności. Dlatego ważne jest, aby to wykorzystać, ponieważ sport jest doskonałą okazją do nauki nowych rzeczy.  Dla niektórych dzieci udział w zajęciach ruchowych może nawet oznaczać wieloletnią karierę sportową na różnych poziomach. W późniejszym wieku niektóre z nich chcą poświęcić cały swój czas wolny na uprawianie wybranej dziedziny sportu, aby osiągnąć ambitne cele sportowe, podczas gdy inne odnajdują przyjemność w aktywności fizycznej w towarzystwie znajomych i przyjaciół. Niezależnie od tego, najważniejsze jest, aby uprawianie sportu było dla dziecka jak najbardziej pozytywnym doświadczeniem. Ruch i aktywność fizyczna to jedna z najlepszych i najważniejszych rzeczy, które można zrobić dla zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia. Zdobywanie nowych umiejętności oznacza również ćwiczenia i pracę. Dlatego ważne jest, abyś jako rodzic wspierał swoje dziecko w tym procesie.

Ruch i aktywność na łonie natury jest dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu dla całej rodziny. Dzięki zabawie nad brzegiem morza, w lesie lub na sankach zimą dzieci stają się kreatywne w naturalny sposób. Aktywność ma nieocenioną wartość i jest kluczowa w zapobieganiu chorobom, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym.

Aby zajęcia sportowe mogły odbywać się z uwzględnieniem potrzeb dzieci opracowano specjalne zasady i prawa.

Stawiają one potrzeby dzieci w centrum i wyrażają wartości stanowiące podstawę dla prowadzenia sportów dziecięcych w Norwegii. Prawa te opierają się na Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.

Dotyczą one wszystkich dzieci bez względu na płeć dziecka i jego rodziców, pochodzenie etniczne, światopogląd, orientację seksualną, wagę, rozwój fizyczny czy niepełnosprawność.

Prawa dzieci w sporcie

1. Bezpieczeństwo

Zajęcia sportowe mają zapewniać dziecku bezpieczne środowisko, wolne od przymusu czy wykorzystywania. Dzieci poniżej 6 roku życia przychodzą na zajęcia w towarzystwie osoby dorosłej. W czasie zajęć należy zapobiegać wszelkim urazom.

2. Przyjaźń i dobre samopoczucie

Dzieci mają prawo do uczestniczenia w treningu i zawodach, które zorganizowane są w taki sposób, aby propagować przyjaźń i solidarność.

3. Poczucie opanowania umiejętności

Dzieci mają prawo doświadczyć, że są w stanie opanować daną umiejętność i że uczą się wielu różnych zdolności. Zajęcia sportowe powinny dostarczać różnorodności, możliwość wszechstronnego ćwiczenia różnych sprawności oraz interakcji z innymi.

4. Współuczestnictwo

Dziecko ma prawo do wypowiadania własnego zdania oraz do bycia słuchanym. Powinno mieć możliwość współuczestniczenia w planowaniu i realizowaniu wybranej aktywności sportowej wraz z trenerami i rodzicami.

5. Wolność wyboru

Dziecko ma prawo do wyboru dziedziny sportowej, ilości dziedzin sportowych oraz częstotliwości zajęć.

6. Zawody dla wszystkich

Dziecko może decydować, czy chce brać udział w zawodach, czy nie. Dziecko, które zmienia klub w ramach tej samej dziedziny sportowej, ma pełne prawo do udziału w rozgrywkach z nowym klubem z chwilą zarejestrowania w nowym klubie.

7. Zajęcia dopasowane do możliwości dziecka

Dzieci mają prawo do udziału w zajęciach treningowych i zawodach dostosowanych do ich wieku, rozwoju fizycznego i poziomu dojrzałości. Drużyny i grupy sportowe powinny współpracować, tak aby zapewnić dzieciom skoordynowaną i wszechstronną ofertę sportową w ich najbliższym środowisku.

8. Możliwość uczestnictwa dla wszystkich

Każde dziecko ma prawo do uprawiania sportu bez względu na finanse czy zaangażowanie rodziny. Każde dziecko ma prawo do przebywania w integracyjnym środowisku sportowym bez presji zakupu drogiego sprzętu czy wkładu finansowego.

Organizatorzy aktywności sportowej dla dzieci powinni mieć możliwość zaoferowania dzieciom jak największej różnorodności i wszechstronnego rozwoju ruchowego.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo