POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Ile kosztuje uczestnictwo w zajęciach sportowych?

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Wizją Norweskiego Związku Sportowego jest „Radość ze sportu dla każdego”, co oznacza, że pragniemy, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w zajęciach sportowych. Kluby sportowe prowadzone są często na zasadzie pracy ochotniczej, dzięki czemu koszty udziału dzieci w zajęciach są zredukowane do minimum. Zależy to jednak od rodzaju zajęć sportowych, na jakie uczęszcza dziecko. Istnieją również możliwości dofinansowania, tak aby zapewnić każdemu dziecku możliwość należenia do drużyny sportowej.

Bawić się:

Ile kosztuje uczestnictwo w zajęciach sportowych

W Norwegii nadrzędną zasadą jest to, aby każdy miał możliwość uprawiania sportu w grupie zorganizowanej lub samodzielnie.  Wizja „Radość ze sportu dla każdego” oznacza, że sport powinien być szeroko dostępny dla dzieci i młodzieży bez względu na sytuację finansową ich rodziny.

Jednak jak pokazują badania niektóre dzieci nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych ze względu na finanse.  Ich rodziców po prostu na to nie stać. Tak nie powinno być.

W Norwegii rośnie grupa dzieci dorastających w ubóstwie. Wraz z rosnącymi różnicami społecznymi rośnie potrzeba podnoszenia świadomości społeczeństwa jak i samego środowiska sportowego co do kosztów, z jakimi wiąże się uprawianie sportu. Jeżeli wszystkie dzieci mają mieć możliwość uprawiania sportu, to konieczne jest propagowanie wiedzy na temat możliwych źródeł pomocy finansowej dla uboższych rodzin.  Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa zarówno na samych środowiskach sportowych, rodzicach i opiekunach jak i na całym społeczeństwie.

W Norwegii to rodzice są głównie odpowiedzialni za utrzymanie swoich dzieci. Dotyczy to również udziału dzieci w zajęciach pozalekcyjnych. Im młodsze jest dziecko, tym więcej pomocy rodziców potrzebuje w tym zakresie. Pomoc ta może polegać między innymi na zapewnieniu, że dziecko nie spóźnia się na treningi, ma ze sobą odpowiedni sprzęt i przestrzega zasad obowiązujących w drużynie sportowej. Sport w Norwegii opiera się na ochotniczej pracy wielu osób. W zdecydowanej większości klubów sportowych sami rodzice a także inne osoby pełnią rolę trenerów i liderów. W Norwegii kultura dobrowolnego zaangażowania ma głęboko zakorzenioną tradycję. Dobrowolny wkład np. w prace klubu sportowego daje poczucie wspólnoty, które dla wielu osób bardzo dużo znaczy. Radość z poznawania nowych osób jest ważnym elementem ochotniczej pracy.

Czas wolny spędzony w satysfakcjonujący sposób, w czasie którego nawiązuje się nowe przyjaźnie, zdobywa nowe umiejętności i zainteresowania - być może na całe życie, jest ważny zarówno dla dobrego samopoczucia, jak i dla jakości życia dziecka. Zajęcia sportowe to najczęstszy sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w Norwegii.

Odbywają się one w klubach sportowych. W Norwegii istnieje około 11 000 klubów sportowych, które oferują zajęcia sportowe dla dorosłych i dla dzieci. Prowadzenie klubu sportowego nie jest pozbawione kosztów.

Tylko nieliczne kluby posiadają własne obiekty sportowe i zatrudniają u siebie pracowników. To i inne czynniki mają wpływ na różnice w wysokości składek członkowskich czy kosztów uprawiania danej dziedziny sportu. Udział w pucharach i imprezach sportowych też kosztuje i często wiąże się z wniesieniem wkładu własnego. Wkład własny przeznaczony jest na zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy. Wiele klubów organizuje ochotnicze prace na rzecz działalności klubu, aby zminimalizować wysokość składki członkowskiej. Jeżeli nie masz samochodu a chciałbyś włączyć się w taką pracę, zawsze możesz zapytać, czy ktoś dysponuje wolnym miejscem w samochodzie.  Najlepiej porozmawiaj o tym wcześniej z trenerem lub liderem zespołu.

Koszt uczestnictwa w zajęciach sportowych jest zróżnicowany.  Hokej na lodzie czy narciarstwo alpejskie to sporty, które często kosztują więcej niż na przykład koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka czy piłka nożna. Wynika to między innymi z potrzeby zakupu drogiej odzieży i sprzętu. Do gry w hokeja na lodzie potrzebny jest na przykład specjalny sprzęt. Koszty rosną również wraz z wiekiem dziecka. Pamiętaj, że twoje dziecko nie potrzebuje sprzętu, który jest najdroższy, ale który jest funkcjonalny i dostosowany do jego wieku i poziomu umiejętności.

W razie wątpliwości najlepiej porozmawiaj o tym z trenerem lub z innymi osobami z klubu. Możliwy jest również zakupu używanego sprzętu na przykład poprzez grupy na Facebooku. Niektóre drużyny sportowe czy też inne stowarzyszenia organizują giełdy rzeczy używanych, gdzie można kupić sprzęt i odzież sportową w dobrej cenie. Jest to rozsądne zarówno ze względów finansowych jak i możliwości ponownego wykorzystania sprzętu i odzieży, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

W niektórych gminach można również bezpłatnie wypożyczyć sprzęt za pośrednictwem programów takich jak BUA.

Jeżeli z różnych powodów twój budżet jest ograniczony, istnieją możliwości uzyskania pomocy finansowej.  Większość osób może znaleźć się w takiej sytuacji, ale nawet wtedy ważne jest, aby twoje dziecko miało możliwość uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, które je interesują. W różnych gminach istnieją różne systemy wsparcia finansowego, dlatego warto porozmawiać z kimś w twojej gminie na temat możliwości uzyskania pomocy. Najogólniej rzecz biorąc, jako rodzic możesz ubiegać się o wsparcie z NAV, a jeżeli uczestniczysz w programie wprowadzającym dla nowo przybyłych uchodźców i ich rodzin (Introduksjonsprogram), może istnieć możliwość uzyskania pomocy z Wydziału ds. Uchodźców (Flyktningetjenesten) lub innego wydziału w gminie.

Możesz także poprosić klub o rozłożenie rachunku na raty. Niektóre kluby mają również własne fundusze solidarnościowe czy fundusze integracyjne lub programy, z których jako rodzic możesz ubiegać się o wsparcie. W niektórych gminach pomocne mogą okazać się również organizacje charytatywne takie jak Czerwony Krzyż (Røde Kors) lub Armia Zbawienia (Frelsesarmeen).

Rachunki, które wysyła do rodziców i opiekunów klub, należy opłacać terminowo. Jeżeli jednak jesteś zmuszony odroczyć płatność lub rozłożyć rachunek na raty, skontaktuj się z klubem sportowym, do którego należy twoje dziecko. Jeżeli mieszkasz w gminie, która posiada program „przewodnika sportowego” (aktivitetsguide), możesz również uzyskać od tej osoby wskazówki dotyczące możliwości wsparcia. Możesz także porozmawiać z Radą Sportową, pielęgniarką, pedagogiem szkolnym lub osobą kontaktową w gminie. Istnieją różne rozwiązania, ale najważniejsze jest, aby klub sportowy miał świadomość istniejącego problemu.

Kluby sportowe nieustannie pracują nad ograniczeniem kosztów treningów i zawodów. To samo dotyczy korzystania z drogiego sprzętu. Dotyczy to zwłaszcza sportów dziecięcych i młodzieżowych.  Jest to wspólna odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych - zarówno samego klubu sportowego jak i rodziców.

Wspólnym celem wszystkich jest „Radość ze sportu dla każdego”. Jest to ambitna wizja, dlatego z naszej strony chcemy dołożyć wszelkich starań, aby absolutnie każdy mógł doświadczyć radości z uprawiania sportu.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo