در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

هزینە شرکت کردن در ورزش چقدر است؟

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

کنفدراسیون ورزش های ناروی در تصور "لذت ورزشی برای همه" است، و این بدان معناست که می خواهند تا آنجا کە ممکن است افراد بیشتری بتوانند در فعالیت های ورزشی شرکت کنند. موارد داوطلبانە زیادی در تیم های نروژی وجود دارد کە باعث می شود تا بتوان در فعالیتها شرکت نمود بدون این کە هزینە زیادی داشتە باشد. میزان این هزینە متغیر است و بستگی بە نوع فعالیت ورزشی دارد. همچنین طرح های مالی وجود دارد که عضویت در یک تیم ورزشی را آسان تر می کند.

بازی:

هزینە شرکت کردن در ورزش چقدر است

یک اصل اساسی در ناروی وجود دارد و ان این است کە هر کس کە مایل باشد باید این امکان را داشتە باشد کە بتواند بە ورزش بپردازد یا این کە بە صورت خود سازمان یافتە، بە انجام فعالیت فیزیکی بپردازد. تصور "لذت ورزشی برای همه" است بدان معناست که ورزش باید بە طور گستردە گنجاندە شود، و مسائل مالی نباید مانعی برای شرکت کودکان و نوجوانان گردد.

ولی باز هم تحقیقات نشان می دهد کە برخی از کودکان به دلیل مالی امکان شرکت در فعالیت های اوقات فراغت را ندارند. والدین اصلا امکانات مالی برای این کار را ندارند. و این نباید بە این شکل باشد.

گروه کودکانی که در فقر رشد می کنند در ناروی در حال رشد می باشد. با افزایش اختلافات ، جامعه به طور کلی و خود ورزش نیاز به افزایش آگاهی در مورد هزینه های ورزش کردن را دارند. اگر قرار باشد همه کودکان امکان ورزش کردن را داشته باشند، باید بدانیم که از کجا می توان برای خانواده های مورد نظر کمک گرفت. این بدان معناست کە خود ورزش، سرپرستان و بە طور کلی جامعە باید این مسئولیت را بپذیرند.

در نروژ، والدین مسئولیت اصلی تأمین هزینه های فرزندان خود را بر عهده دارند. این امر در مورد شرکت کودکان در فعالیتهای اوقات فراغت نیز صدق می کند. هرچه فرزندان کوچکتر باشند، نیاز آنها به کمک والدین بیشتر خواهد بود. در مواردی مثل مطمئن شدن از اینکە آنها به تمرین می روند، کە تجهیزات درست را  بە همراە دارند و ازمقرراتی که در تیم ورزشی دارند پیروی می کنند. ورزش در نروژ بر اساس داوطلبانە است. در اکثر تیم های ورزشی، والدین و دیگران به عنوان مربی و رهبر همکاری می کنند. ما دارای یک فرهنگ قوی کمکهای دستە جمعی رایگان هستیم. شرکت در این کار باعث ایجاد یک حس با هم بودن می شود که برای بسیاری اهمیت زیادی دارد. آشنا شدن با افراد جدید بخشی از لذت مشارکت در کار داوطلبانه دستە جمعی رایگان است.

داشتن یک اوقات فراغت معنادار که در آن هم دوست پیدا می کنید، مهارت های جدیدی یاد می گیرید و علائقی پیدا می کنید که در مورد بعضی از افراد تا اخر عمر باقی خواهند ماند، هم برای رفاه و هم برای کیفیت زندگی مهم است. ورزش بزرگترین میدان اوقات فراغت کودکان در ناروی می باشد.

فعالیت های ورزشی در تیم های ورزشی انجام می شود. در ناروی در حدود ٠٠٠ ١١ تیم ورزشی وجود دارد که فعالیت های بزرگسالان و کودکان را سازماندهی می کنند. اداره یک تیم ورزشی بدون هزینه کردن امکان ندارد.

تعداد کمی از تیم های ورزشی امکانات ورزشگاهی خاص خود را دارند و هنچنین تنها تعدادی از تیمها افراد حقوق بگیر دارند. این مسئلە و تنوعات دیگر معمولاً باعث می گردد که هزینه های شرکت از یک کلوپ به کلوپ دیگر و یک ورزش تا ورزش دیگر،  فرق داشتە باشد. همچنین شرکت در جام ها / مراسم هزینه دارد و در این صورت اغلب باید هزینه ای بە عنوان سهم خود پرداخت کرد. این مبلغ سهم خود می تواند صرف هزینەهای مربوط به اقامت، غذا و سفر گردد. بسیاری از باشگاه ها برای محدود کردن مقدار مبلغ سهم خود، کارهای داوطلبانه دستە جمعی را  ترتیب می دهند. اگر ماشین ندارید، همیشه می توانید از افراد دیگر بپرسید کە آیا میتوانند  شما را با ماشین خود برسانند. در این مورد لطفا با  مربی یا سرپرست تیم صحبت کنید.

هزینه شرکت در ورزش متغیر است. به طور کلی هاکی روی یخ و اسکی آلپاین ورزش هایی هستند که هزینەهای آنها اغلب بیشتر از ورزشهایی مثل بسکتبال ، هندبال ، دوومیدانی و فوتبال است. یکی از دلایل این مسئلە لباس و میزان تجهیزات مورد نیاز در این ورزشها می باشد. بە عنوان مثال برای بازی هاکی روی یخ از فرد شرکت کنندە تقاضای زیادی برای داشتن تجهیزات می شود. با بزرگتر شدن کودکان هزینه ها افزایش می یابد. به یاد داشته باشید که کودک شما به گرانترین تجهیزات احتیاج ندارد بلکه به تجهیزاتی کە خوب کار کردە و متناسب با سن و نیاز کودک باشند، نیاز دارد.

اگر در این مورد سۆالی دارید، می توانید با مربی یا دیگران صحبت کنید. خرید اشیای دست دوم از دیگران نیز امکان پذیر است، گروه های هستند کە بە این کار مشغول هستند و در فیس بوک نیز حاضر هستند. برخی از تیم های ورزشی یا برخی دیگر نیز یک بازار دست دوم ترتیب می دهند که در آن امکان خرید تجهیزات / لباس با قیمت ارزان وجود دارد. این کار هم از نظر مالی، استفاده مجدد و هم در رابطە با محیط زیست منطقی است.

دریافت کنید.BUA در برخی از شهرداری ها می توانید تجهیزات رایگان را از طریق طرح هایی مانند

اگر به دلایل مختلف امکانات مالی محدودی دارید، امکاناتی برای دادن کمک مالی وجود دارد. اکثر افراد می توانند در چنین شرایطی قرار بگیرند و مهم این است که کودکان در یک فعالیت مورد نظر خود شرکت کنند. ترتیبات مختلف کمکی برای پشتیبانی مالی از مابین شهرداریها وجود دارد، بنابراین با مسئولی در شهرداری محل سکونت خود صحبت کنید تا بدانید کە چە نوع امکاناتی برای گرفتن این کمکهای مالی وجود دارد. به طور کلی، شما به عنوان والدین می توانید از NAV درخواست کمک کنید، و اگر در یک برنامه مقدماتی شرکت دارید، این امکان وجود دارد کە بتوانید از ادارە خدمات پناهندگان یا شهرداری کمک بگیرید.

در باشگاە ورزشی، می توانید تقاضا کنید که این صورتحساب به چندین قسط تقسیم شود، و برخی از تیم های ورزشی بودجە همبستگی / بودجە ادغام یا ترتیبات دیگری دارند که شما به عنوان والدین می توانید از این بابت درخواست کمک کنید. در برخی از شهرداری ها، صلیب سرخ و سپاە رستگاری نیز می توانند کمک کنند.

این صورتحساب باید در موعد مقرر پرداخت شود و در صورتی کە قادر بە پرداخت نباشید یا خواهان به تعویق انداختن و یا قسط بندی صورت حساب هستید، باید با باشگاە ورزشی تماس بگیرید. اگر در یک شهرداری زندگی می کنید که دارای طرح راهنمای فعالیت است، می توانید از این شخص راهنمایی و کمک بگیرید. در غیر این صورت می توانید بطور مثال با شورای ورزش، پرستار بهداشت، مشاور مدرسه یا شخص مسئول خود در شهرداری صحبت کنید. معمولا راه حل هایی وجود دارند، به شرطی که در مورد این چالش ها اگاهی داشتە باشید.

این ورزش به طور مداوم برای کاهش هزینه های تمرین و مسابقات تلاش می کند. همین مسئلە در مورد استفاده از تجهیزات گران قیمت نیز صدق می کند، این امر به ویژه در ورزش های کودکان و جوانان صدق میکند. این یک مسئولیت مشترک برای همه افراد درگیر، هم خود ورزش و هم والدین است.

آنچه که همه ما بدنبال بدست اوردن آن هستیم "لذت ورزشی برای همه" است. این یک چشم انداز بلند پروازانه است، ولی ما می خواهیم تمام تلاش خود را بکنیم تا همه بتوانند از طریق ورزش کردن، این لذت حاصل از ورزش کردن را تجربه کنند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo