در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

چگونگی عضویت در یک باشگاە ورزشی و اولین جلسە تمرین

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

کودکان دوست دارند فعال باشند و تیم های ورزشی پیشنهادهای خوب بسیاری را ارائه می دهند. پیدا کنید کدام تیم های ورزشی در منطقه زندگی شما هستند و با انها تماس بگیرید تا طفل شما بتواند عضو شود. هنگامی که طفل در مورد یک ورزش تصمیم گرفت، شما باید او را ثبت نام کردە و هزینه عضویتش را پرداخت کنید. مهم این است که بچه ها سروقت در تمرینات حاضر شوند، تا هم مربی، هم تیمی ها و هم خود طفل وقت کافی برای آماده شدن داشتە باشند. در سنین پایین ، مشارکت والدین در جلسات تمرین امری عادی است.

بازی:

چگونگی عضویت در یک باشگاە ورزشی و اولین جلسە تمرین

شما می توانید از هر سنی ورزش را شروع کنید، زیرا هرگز دیر نیست. خیلیها هستند که در سن 6 سالگی وقتی کە بە مدرسە میروند، ورزش را شروع می کنند. همچنین ورزش هایی وجود دارد که مناسب اطفال کم سن وسالتر نیز می باشد. این یک امر عادی است کە این خواستە وجود دارد کە أطفال در نزدیکیهای محل سکونت خود ورزش کنند. بدینوسیلە که مسافت رفت و امد کمتر شدە و فعالیت اغلب بە همراە دوستهای همکلاسی انجام می شود. هدف از این کار ایجاد امنیت و علاقە می باشد. برخی از کودکان تمایل واضحی به انجام یک ورزش یا فعالیت خاص دارند، در حالی که سایر کودکان غالباً از طریق دوستانشان انگیزه لازم را می گیرند. بعضی اوقات والدین نیز فرزندانشان را تشویق بە ورزش کردن می کنند. کودکان با هم فرق دارند و علایق متفاوتی دارند، والدین می توانند به کودکان در یافتن چیزی که فکر می کنند کودکان از انجام آن لذت خواهند برد، کمک کنند. اگر کودک شما به این فعالیت علاقه مند باشد یا علاقه مند شود، این شانس نیز وجود دارد که او این را ادامه دادە و برای مدت طولانی از آن لذت ببرد..همچنین می توانید از مدرسه / مهد کودک بپرسید که کدام یک از تیم های ورزشی به مکان زندگی شما نزدیک ترند. همیشه کسی هست که بتواند به شما کمک کند. اگر فرضا مشکل زبان داشتە باشید، می توانید با معلم یا شخص مسئولتان در شهرداری صحبت کنید، تا احتمالا بتوانند به شما کمک کنند کە فرد مسئول در تیم ورزشی را پیدا کنید. در برخی از شهرداری ها، کارمندانی هم کە عضو شوراهای ورزشی هستند نیزمی توانند به شما کمک کنند. هنگامی که با مربی / فرد تماس گیرندە در باشگاە تماس گرفتید، مهم است که در مورد مکان و زمان تمرینات پرسان کنید و این کە چه وسایلی مورد نیاز است. مهم نیست که در اولین جلسە تمرین وسایل مناسبی به همراه نداشته باشید، مهم این است کە هم شما و هم طفلتان با محیط آنجا آشنا شوید. برخی از ورزش ها وجود دارند که به دلیل ایمنی به کمی تجهیزات اضافی نیاز دارند. اگر پرسش های دیگری دارید که خواهان جوابشان هستید، پرسان کنید از پرسیدن نترسید.

رسیدن به موقع سرتمرین و ترجیحاً چند دقیقه قبل از شروع تمرین بسیار مهم است. در این صورت وقت دارید که با مربی یا بزرگسالان دیگر صحبت کنید. احترام به زمان به معنای رسیدن به موقع قبل از شروع تمرین است. بە این ترتیب کار مربی نیز ساده تر می شود و کودک برای آماده سازی مقداری وقت دارد. اگر مربی سر تمرین حضور داشته باشد، این او است که در مورد چگونگی تمرین کردن تصمیم می گیرد و مهم این است که شما به کودک خود کمک کنید تا بە این مورد احترام بگذارد. اگر می خواهید با مربی صحبت کنید، این کار را بکنید ولی بدانید کە شما دارید با یک فرد بزرگسال صحبت می کنید. اگر نمی توانید نروژی صحبت کنید از کودک خود به عنوان مترجم استفاده نکنید، بلکه امکان کمک زبانی را بررسی کنید. اگر موتر ندارید، می توانید بپرسید که آیا کسی می تواند با موتر خود فرزند شما را بە جلسە تمرینات بیاورد یا خیر. بسیاری از افراد پیاده، با بایسکل یا اتوبوس بە محل تمرینات می آیند. معمولاً والدین بە همراە اطفال خیلی کم سن و سال خود در جلسات تمرین حضور می یابند. شاید بهتر باشد از مربی درباره این کە چە مواردی معمولی است، سۆال کردە یا با او بحث و گفتگو کنید، این موارد از ورزشی به ورزش دیگر فرق می کند و در همچنین بچه ها نیز با هم تفاوت داشتە و نیازهای مختلفی دارند، چیزی که کاملا طبیعی است. مهمترین چیز این است که کودک شما خوشحال و راضی باشد و احساس امنیت کند.

پس از تصمیم کودک برای انجام ورزش بخصوصی، باید کودک را در این تیم ورزش ثبت نام کنید. برای عضو شدن، باید خودتان / یا کودک  را با نام، تاریخ تولد، جنسیت، آدرس محل سکونت، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی با استفادە از سیستم ثبت نام  الکترونیکی مورد استفاده این تیم ورزش، ثبت نام کنید. بسیاری از تیم های ورزشی از خدمات ورزش من  استفاده می کنند. علاوه بر این، شما باید حق عضویت را پرداخت نمایید،   [Min idrett]

از تاریخ ثبت نام و پرداخت مبلغ حق عضویت، شما بە عنوان عضو بە حساب می آیید.

مبلغ حق عضویت باید سالانە پرداخت شود. مهم است که تیم ورزشی اطلاعات صحیح شما را دریافت کند تا بتوانید با هم ارتباط برقرار کنید. در مورد کوچکترین کودکان، ارتباط مابین بزرگسالان صورت می گیرد، اما وقتی آنها بزرگتر می شوند، مربی می تواند مستقیماً با ورزشکاران ارتباط برقرار کند. بسیاری از تیمها گروەهای خاص خود را در فیس     یا جاهای دیگر دارند کە پیغامهای مهم در آنها گذاشتە می شود. این پیغامها ممکن است در [Spond]بوک، سپوند

مورد لغو شدن جلسە تمرین، تغییر ساعات تمرین، جلسە برای والدین کە شما نیز باید حضور داشتە باشید یا یک نوع کار داوطلبانە بدون دستمزد باشد. شما بە هنگام ثبت فرزندتان میتوانید در این مورد از مربی پرسان کنید. برای تیم ورزشی، شما بە عنوان سرپرست و فرزندتان بسیار مهم است کە ارتباط خوبی وجود داشتە باشد. هدف همه این است که فرزند شما و خود شما از بودن در این تیم ورزشی إحساس رضایت بکنید و این نیاز به تلاش همه کسانی کە دست اندرکار هستند، دارد.

شهرداری یا به عنوان مثال دفتر خدمات / NAV در صورتی کە برای پرداخت نیاز بە کمک داشتە باشید میتوانید از

بە پناهندگان درخواست کمک کنید. برخی از باشگاه های ورزشی صندوق همبستگی نیز دارند که می توانید برای آن درخواست دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید به قسمت ورزش و أمور مالی نیز گوش دهید.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo