Lytt til episoden om:

Idrettens mål og verdigrunnlag

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Idretten i Norge skal arbeide for at alle mennesker, uansett kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn, skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Det betyr at alle barn som vil drive med idrett, er hjertelig velkommen i idrettslagene. Det er også et mål at idrettsglede står i fokus, slik at barna kan drive med idrett i mange år under trygge og gode fellesskap. Idrettens verdier er leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende.

Spill av:

Idrettens mål og verdigrunnlag

Idretten i Norge skal arbeide for at alle mennesker, uansett kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn, skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Det betyr at om du finner en aktivitet som du eller barna vil drive med, og det finnes et slikt tilbud på ditt hjemsted, så blir du tatt imot med åpne armer i idrettslaget eller foreningen. Man ønsker også at flere skal være med og drive med idrett i mange år. Derfor skal det legges fokus på å ha det gøy i fellesskap, uansett hvilket nivå man er på. Visjonen for Norges Idrettsforbund er «Idrettsglede for alle» og tanken er at alle skal oppleve idrett, mestring, og utvikling i trygge og gode fellesskap.

Alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne sin plass og ha glede av å være med i idretten. Deltakere og foresatte må oppleve at aktiviteten som tilbys, er basert på fair play, med rettferdighet, samfunnets mangfold og like muligheter som forutsetning. Å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet som alle har gjennom hele livet. Livslang idrettsglede betyr bl. a at ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Tilbudet skal være inkluderende, tilrettelagt for alle og ha god kvalitet basert på verdiene til idretten.

Idretten er bygget på et sett med grunnverdier. På idrettstinget 2019 ble det vedtatt å innarbeide nye verdier. De nye verdiene er leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende, men hva legger vi i disse verdiene?

Leken betyr en idrett som tar vare på gleden, leken og nysgjerrigheten i alle idrettslige sammenhenger.  Slik lek kan man gjøre alene eller sammen med sine venner også utenfor organisert trening. Idrett kan også være variasjon i aktivitet, ikke det at man skal bli god i en idrett. I ballidrettene kan du f.eks. leke seg med ballen på egen hånd og utvikle tekniske ferdigheter fordi du syns det er artig.

Barn lærer ofte nye ferdigheter gjennom lek. Idrett er lek, idretten ønsker å skape glede av å være i aktivitet, uansett prestasjonsnivå. Å drive aktivitet og idrett skal være med smil om munnen. Det er viktig at aktiviteten gir gode opplevelser, selv om du jobber hardt for å bli bedre eller hjelper dine lagvenner til å nå felles mål.

Ambisiøs kan være å være målrettet. Målrettet betyr planmessig tilnærming til utvikling på alle idrettens områder og viser samtidig et ønske om å utvikle seg. Alle som driver med idrett har et ønske om oppleve mestring og forbedring. Også idretten på ulike nivå har et ønske om å utvikle seg og bli en bedre idrettsorganisasjon, og ambisiøs signaliserer dette ønsket. Det er også lov å være ambisiøs i egen utvikling. Spør gjerne trener eller andre hva som må til for å bli bedre og hva du kan trene på. Du kan ta få tips som du kan ta med deg hjem slik at du kan trene på disse tingene utenfor den organiserte treningen. Å lære nye ferdigheter, eller oppleve at man mestrer ting enda bedre er også positivt fordi det skaper glede og selvtillit og er med på å øke motivasjon. Det vil også kunne gi inspirasjon til å sette seg nye mål.

I idretten er det veldig viktig med fair play og ærlighet. Det er viktig å følge reglene, både på trening og på idrettsarrangementene. Den enkelte idrett har sine regler, og det enkelte idrettslag har også sine regler og føringer på sin aktivitet. Det er et mål å behandle alle i idretten - lagkamerater, trenere, ledere, dommere og motstandere med respekt selv om man ikke alltid er enig med dem. Derfor bør man ikke filme, jukse eller prøve å tøye reglene. Det er viktig å og opptre ærlig i alle sammenhenger. Ledere, trenere og foresatte må gå foran som gode rollemodeller.

Inkluderende betyr en organisasjon som ser alle, skaper trygghet og tar vare på alle. Idretten skal sørge for trivsel, gode fellesskap og ikke minst skal alle kunne delta og prestere på eget nivå og etter eget ønske. Inkluderende handler om vår medlemsbaserte organisasjon, hvor alles stemme er like mye verdt. Det betyr at Norges Idrettsforbund har som mål å ta vare på mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik at norsk idrett speiler det samfunnet vi er en del av og der ingen skal ekskluderes. En inkluderende idrett er samlende for både lokalsamfunn og storsamfunn. Du vil bli tatt imot med åpne armer og gjennom idrettslaget vil du få et nytt miljø hvor nye vennskap oppstår. Dette gjelder både barn og foresatte.

Frivillighet og dugnad er fundamentet i idretten, og i klubbene og det er derfor viktig å ta godt vare på alle som engasjerer seg og bidra til at de trives sammen med andre frivillige og de aktive. Demokrati er også en nøkkel. Det er viktig å samles rundt og respektere flertallets avgjørelse. Medlemmene skal få mulighet til å si sin mening. Derfor oppfordres det til at de som ønsker å bidra litt ekstra kan være til å være ledere og trenere. Det kan bidra til at nettopp du kan være med å dra klubben i en mer positiv og ønsket retning. Det er også avgjørende at man er lojal mot klubben og de andre medlemmene, slik at verdier, mål og regler blir fulgt av alle. Og ikke minst, alle mennesker skal behandles med respekt. Det er plass til å være annerledes i idretten og alle er like mye verdt.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo