POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Zasady dla rodziców i opiekunów, których dzieci należą do klubu sportowego

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

W sporcie obowiązują różne zasady, jakimi powinni kierować się również rodzice i opiekunowie. Pragniemy, aby byli oni wsparciem i wzorem do naśladowania dla swojego dziecka. Ważne jest też, aby byli świadomi swojej roli, jaką odgrywają w życiu małego sportowca. Zaangażowanie rodzica ma ogromny wpływ na dziecko i otaczające je środowisko.

Bawić się:

Zasady dla rodziców i opiekunów, których dzieci należą do klubu sportowego

Bycie rodzicem lub opiekunem dziecka uczęszczającego na zajęcia sportowe to jednocześnie pełnienie roli wspierającego kibica dla małego sportowca oraz przyczynianie się w świadomy sposób do tworzenia sprzyjającego środowiska sportowego. Radość ze sportu dla każdego oznacza świadomość zarówno swojej roli jako dorosłego jak i wzoru do naśladowania dla dziecka. 19 zasad życia sportowego wskazuje kierunek, który pomaga dobrze pełnić rolę rodzica i opiekuna w sporcie.

1. Doceń to, że klub zapewnia twojemu dziecku i innym dzieciom ofertę zajęć sportowych w ramach lokalnej społeczności, jakiej jesteś częścią.

2. Radość ze sportu to radość z bycia aktywnym. Jest to najważniejsza rzecz, jaką możemy robić i rozwijać wraz z naszymi dziećmi.

3. Bądź wspierającym kibicem dla swojego dziecka, klubu i sportu w ogóle - klub to także ty.

4. Pozwól dziecku być dzieckiem. Tematy które dotyczą dorosłych, omawiaj z dorosłymi.

5. Zapoznaj się z zasadami, wytycznymi i przepisami. Mogą się one różnić w zależności od dziedziny sportu.

6. Bierz udział w zebraniach dla rodziców, ochotniczej pracy i innych zajęciach klubu.

7. Przychodź na mecze, zawody i treningi twojego dziecka - twoja obecność ma znaczenie zarówno dla twojej pociechy, dla innych małych sportowców, jak i dla lokalnego środowiska sportowego.

8. Kibicuj wszystkim, niezależnie od tego, czy wygrywają, czy przegrywają. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie pozytywnego środowiska sportowego, którego częścią chcemy być.

9. Daj trenerowi pełnić swoją rolę – prowadź konstruktywny dialog z trenerem i klubem.

10. W zasadzie Fair Play chodzi o budowanie świadomości tego, jak zachowujemy się wobec siebie nawzajem pełniąc na co dzień różne role, zarówno na arenie sportowej, jak i poza nią.

11. Bądź dobrym wzorem do naśladowania w sporcie jako osoba dorosła, dzięki swojej postawie i zachowaniu.

12. Pomóż dziecku wytworzyć u siebie pozytywne nastawienie do siebie i swoich kolegów i koleżanek z drużyny.

13. Uczenie się i opanowywanie nowych umiejętności powinno być ważniejsze niż wyniki sportowe.

14. Za pośrednictwem klubu możesz brać udział w szkoleniach i kursach z różnych aspektów sportu. Informacji na ten temat udzieli ci twój klub.

15. Przyczyniaj się do tego, aby praca innych osób wykonywana na rzecz klubu, była przyjemna i łatwa.

16. Miej otwarte oczy na potrzeby innych dzieci i rodzin, które na przykład potrzebują pomocy w transporcie, pożyczeniu sprzętu itp.

17. Jeżeli twoje dziecko potrzebuje sprzętu sportowego pomyśl w pierwszej kolejności o zakupie sprzętu używanego i o środowisku naturalnym.

18. Pomyśl o tym, aby cena sprzętu sportowego dla twojego dziecka była adekwatna do jego wieku i potrzeb.

19. Zaangażowanie twojego dziecka w sport może również mieć duże znaczenie dla ciebie jako rodzica lub opiekuna.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo