Lytt til episoden om:

Leveregler for foresatte i idretten

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Idretten har ulike leveregler som er retningsgivende på hvilke foresatte man ønsker å ha i idretten. Man ønsker at foresatte skal være en flott støttespiller og forbilde for barna, men det også viktig å være bevisst på din rolle i idretten. Ditt engasjement og involvering vil ha en stor påvirkning på barna og miljøet rundt.

Spill av:

Leveregler for foresatte i idretten

Å være foresatt i idretten handler om å være en god støttespiller for barnet ditt og samtidig være bevisst på din plass og ditt bidrag i idretten. Idrettsglede for alle innebærer å være bevisst både på voksenrollen og som forbilde for barn. Da kan disse 19 levereglene være retningsgivende på hvilke idrettsforeldre vi ønsker i idretten.

1. Verdsett at klubben din gir ditt og andres barn aktivitetstilbud i nærmiljøet.

2. Idrettsglede er gleden ved å være i aktivitet, som er det viktigste vi kan utvikle og gjøre i lag med barn.

3. Vær en positiv bidragsyter både for barnet ditt, klubben og idretten generelt – klubben er også deg.

4. La barn få være barn, og ta voksenpraten med de voksne.

5. Sett deg inn i hvilke regler, føringer og bestemmelser som gjelder for idretten. Dette kan variere fra idrett til idrett.

6. Delta på foreldremøter, dugnader og andre aktiviteter i regi av klubben.

7. Møt fram til kamper/ konkurranser og treninger – du er viktig både for barnet ditt, for de andre utøverne og miljøet.

8. Gi oppmuntring til alle i med- og motgang. Vi har alle ansvar for å skape miljøet vi vil være en del av.

9. La treneren få være trener – ha en konstruktiv dialog med trener og klubb.

10. Gjennom Fair Play handler det om å skape bevissthet om hvordan  vi i ulike roller oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor idrettsarenaen.

11. Vær et godt forbilde som voksenperson i idretten, gjennom dine  

 holdninger og din adferd.

12. Hjelp barnet ditt å skape positive holdninger til seg selv og sine lagkamerater.

13. Vær opptatt av mestring og læring, og ikke bare resultat.

14. Gjennom klubben kan du få opplæring og kurstilbud innen ulike sider av idretten, kontakt klubben.

15. Bidra til at alle som gjør en jobb for klubben får en trivelig, og enkel jobb.

16. Ha øynene åpne for barn/ familier som trenger hjelp til skyss, utstyr etc.

17. Tenk gjenbruk og miljø når det gjelder idrettsutstyr.

18. Bidra til at prisnivået på utstyr og aktivitet er tilpasset alder, og barnets behov.

19. Engasjementet for barnet ditt i idretten kan også gjøre en stor   forskjell for deg som foresatt.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo