Lytt til episoden om:

Likeverdig tilbud til gutter og jenter i idretten

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Gutter og jenter skal ha likeverdige muligheter til å drive idrett og det finnes ingen idretter hvor jenter ikke kan delta. I mange idretter, som løping, svømming og langrenn, så trener gutter og jenter ofte i lag, men de konkurrerer hver for seg. I mange lagidretter, som basketball, fotball og volleyball, så er lagene stort sett kjønnsdelte. I Norge er det er mål at alle som ønsker det skal kunne drive med idrett og at dette skal være en trygg arena for alle som er med.

Spill av:

Likeverdig tilbud til gutter og jenter i idretten

I Norge har idretten visjonen «Idrettsglede for alle». Det betyr at både jenter og gutter skal ha likeverdige muligheter til å drive idrett. Idretten er Norges største frivillige organisasjon og over 90 % av alle barn under 12 år er aktive innenfor minst en idrett. Det er vanlig at barn starter med organisert idrett når de begynner på skolen i seksårsalderen. Noen starter før og noen etter.

De aller fleste idrettstilbudene skjer etter skoletid, det vil si etter klokken 16.00.  Noen steder fins det idrettstilbud i SFO-tiden. Det er dine interesser eller hva som fins av tilbud der du bor, som avgjør hvilken idrett du kan drive med. Det er fint å være i lag med andre som har samme interesse og det fins ingen idretter som ikke passer for jenter. Det er mange muligheter og det er fint at barna får oppleve et variert aktivitetstilbud gjennom at de får prøve flere aktiviteter i ulike miljøer, for eksempel i gymsal, i skogen, på snø eller i vann. Noen idrettslag har allidrett hvor barna får være med i flere idretter. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å mestre kroppen sin og kunne delta i flere idretter senere i livet. Det er viktig for barna å ha en aktiv og meningsfull fritidsaktivitet, uansett hva de har lyst til å gjøre. Noen vil gjerne drive med lagidrett som for eksempel basketball, fotball eller volleyball. Her er lagene stort sett alltid kjønnsdelte. Andre trives bedre med individuelle idretter som løping, langrenn, svømming eller kampsport.  Jentene og guttene trener ofte i lag, men konkurrerer hver for seg. Det er vanlig at gutter og jenter har trening samtidig i svømme- og idrettshaller. Det er også fint om de foresatte er med på forskjellige aktiviteter i ulike miljø i lag med barna sine utenfor den organiserte idretten.

Idrett er ett av mange tilbud, for det fins også korps, kor, teater og andre aktiviteter for barn. Noen ganger må kanskje du som foresatt hjelpe barnet ditt å finne en passende aktivitet. For barn er en meningsfull fritid viktig, men også senere i livet trenger vi fysisk, motorisk, sosialt og mental stimulering. I idretten får du venner, lærer og mestrer nye ferdigheter og blir kjent med deg selv. For de som er ny i Norge er idretten også en fin arena til å øve og lære snakke norsk. Du blir kjent med andre voksne, noe som er fint både for deg og for barnet ditt.

Noen ganger reiser laget på arrangementer som krever overnatting og dette er helt vanlig og ufarlig. Det er imidlertid ikke vanlig for de minste barna. På slike turer er voksne med og de har ansvaret for hele gruppen. Det er som regel andre foresatte. Du kan gjerne melde deg til å være med som reiseleder på en slik tur. Det er ofte fint og viktig med god voksentetthet på slike turer. Å reise bort i lag er en positiv og viktig aktivitet som de unge ofte husker hele livet. De blir kjent med hverandre på en annen måte og de får også nye venner. Det er også mye sosial læring på en slik tur, som å omgås andre over lang tid og passe på tingene sine. Det er en fin måte å øve på selvstendighet. Overnattingen kan skje på klasserom på skoler eller andre steder og det er alltid voksne i lag med barna på rommene. Barna har med sovepose, liggeunderlag og eget utstyr.

Forskning viser blant annet at jenter med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i idretten og det er ulike grunner til dette. For idretten i Norge er det et mål at alle som ønsker det skal ha en mulighet til å drive med idrett. Idretten skal være en trygg arena for alle medlemmer. Det er trenere/ledere av begge kjønn, selv om det er en overvekt av menn i mange aktiviteter. Idretten ønsker flere kvinner både som trenere og ledere og det jobbes det aktivt med. Alle jenter som vil, skal få drive med idrett, både barn, ungdom og voksne.

Jenter i puberteten kan være i aktivitet selv om de har fått menstruasjon og for noen hjelper aktivitet også mot menstruasjonsplager. Jentene kan bruke tampong eller bind, men hvis man skal bade, fungerer det best å bruke tampong. Om man har spørsmål om dette kan man gjerne spørre en kvinnelig trener, helsesykepleier eller noen andre man har tillit til. Det fins også informasjon om dette på nettet.

I idretten skal du kunne utvikle deg som menneske, med tydelige og omsorgsfulle voksne som leder aktiviteten og idrettslagene. De voksne er som regel foresatte som gjør dette på dugnad for å skape best mulig aktivitets- og oppvekstsvilkår for barna i nærområdet. Det er alltid bruk for flere voksne til slike jobber, så det er fint om du spør om du kan hjelpe til med noe. Det er viktig at du som foresatt blir med barnet ditt på trening av og til, for da får du kontakt med trenerne og ikke minst er det viktig for barnet ditt at du er med. Idretten tilbyr også kurs om du har lyst å lære mer om temaer innenfor idrett.

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige, eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo