Lytt til episoden om:

Min rolle som foresatt i idretten

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Det er viktig, og i barnas interesse, at foreldrene følger opp barna når de er med i et idrettslag. Det kan skje på mange måter, både hjemme og i idrettslaget. Det kan være ting som å sørge for at barna har utstyr, kjøre de til kamper og passe på de møter i tide på trening. Eller at man stiller opp som trener, medlem av styret eller står i kiosk under arrangement. På denne måten får du dele barnas opplevelser og være med på utviklingen deres innenfor idretten samt muligheten til å knytte kontakter gjennom andre foresatte.

Spill av:

Det følger med mange positive ting ved å være en foresatt i idretten.

Barne- og ungdomsidretten i Norge er klubbstyrt og foreldredrevet. Idretten organiseres gjennom idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite og foregår stort sett etter skoletid. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon og drives i stor grad av foreldre. Motivasjonen deres er å skape gode oppvekstvillkår for barn og unge i eget nærområde og som frivillig i idretten jobber du uten betaling. Det finnes mange ulike oppgaver som blant annet trener, medlem av styret, kasserer som passer økonomien, stå i kafé når det er arrangement, kjøre skiløyper og bake kake. Disse oppgavene, både små og store, kalles dugnad. Foresatte skal utøve foreldreansvaret også i idretten ut fra barnets alder, behov og interesser. Mange barn har idrett som fritidsinteresse, mens andre finner glede i andre aktiviteter som korps, teater og kor.

Som foresatt er det naturlig å følge opp barnets interesser på best mulig måte. Sørg for at barna har det de trenger av utstyr og ikke vær redd for å spørre en trener om du usikker på hva som trengs. Det er viktig at barnet møter til rett og avtalt tid. Det er også viktig å gi beskjed til treneren om at barnet ditt uteblir eller er forsinket til trening.

Ta gjerne turen på trening, se ditt barn ha det gøy og treff andre foresatte. Det kan være viktig for barnet ditt at du kommer og ser på når han/hun trener. Det samme gjelder turneringer/arrangement klubben/laget deltar på. Når du kommer og ser på treningen til barnet ditt, er det for at du skal se om barnet ditt trives, og om det er noe barnet ditt trenger din støtte til. Det aller viktigste som foresatt er å kunne dele barnets opplevelser og delta aktivt i dets utvikling. I et barns liv er det mange viktige begivenheter og opplevelser, og mange av dem kommer på fritidsarenaen.

Idretten er en fin arena for å bli kjent med andre foresatte, og det gjør det mulig for deg å snakke med treneren. I idretten skapes vennskap og fellesskap på tvers av kjønn, alder og bosted. Dette gjelder også de foresatte. Er du ny i Norge kan idretten være en læringsarena for foresatte hvor du lærer språk og utvider nettverket. Idretten har vist seg å ha andre positive effekter, blant annet er det eksempler på at noen har klart å få seg jobb gjennom å være en del av dette nettverket.

Det er viktig at klubben får kontaktinformasjon om både barnet og deg som foresatt. Navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-post. Det er for å sikre at både du som foresatt og barnet ditt får den informasjonen dere trenger. Det kan være treninger som blir avlyst, kamper som blir flyttet, møteaktivitet eller turer som planlegges. Det er også viktig å ha disse opplysningene når barnet blir medlem i idrettslaget, spesielt med tanke på forsikring.

Transport i forbindelse med aktiviteter

Når laget skal delta på aktiviteter borte fra hjemstedet, kan du spørre andre foresatte om ditt barn kan få sitte på med dem hvis du ikke har bil selv. Hvis du ønsker å være med, og det er plass, er det veldig hyggelig om du blir med på turen. Mange lag/treningsgrupper organiserer felles transport for barna på aktiviteter utenfor nærområdet. Om du lurer på dette eller andre ting, kan du alltid spørre treneren eller noen av de andre foresatte.

Idretten trenger din innsats

Idrettslaget drives av foreldre og andre engasjerte på frivillig basis. Noen ønsker å være trenere, andre kan være foreldrekontakt mens andre må hjelpe til for å holde orden på utstyr, anlegg, økonomi og organisasjon. Det er vanlig at foreldrene må stille opp som frivillig for at ungene skal få gode muligheter for trening/aktivitet. Hvis du ikke kan delta, er det viktig å gi beskjed om dette og gjerne tilby hjelp en annen gang. Gjennom felles dugnad sikrer man at flest mulig barn og unge kan delta i organisert idrett.

Mange klubber har egne treningsanlegg og klubblokaler som det koster penger å holde ved like og drifte. Dugnadsinnsats er også med på å redusere egenandelene familiene må betale for barna. Gjennom dugnad blir du kjent med andre og følelsen av å jobbe mot et felles mål oppleves ofte givende for de som deltar. Mange skaper varige vennskap gjennom nettverket i idretten. Det kan variere fra idrett til idrett og klubb til klubb hvor mye og hva slags dugnad du kan delta på. Alle bidrag blir verdsatt.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo