Kuuntele episodi:

Minun rooli vanhempana sportissa

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Oon tähellistä, ja lasten interessien mukhaan, ette vanhemmat oon lasten tukena sporttilaakeissa. Tämän voi tehä monela tavala, kans kotona ja sporttilaakissa. Esimerkkejä tästä oon ette sie katot pörhään ette lapsela oon oikiat sporttitavarat ja ette het tulevat oikeassa ajassa treeninkeihin tai vaikka se ette sie kuskaat lapset kamppeihin. Esimerkkejä oon kans ette vanhemmat oon matkassa treenareina tai styyrijäsenenä tai vaikka myymässä kioskitavaraa arrangementeissä. Matkassa oleminen auttaa sinun nähä ja olla osaa sinun lasten sporttielämyksiä, nähä lasten sporttikehitystä ja kans tutustua muihin vanhemphiin.

Pellaa:

Vanhempana oleminen sportissa tuopi mukana paljonpositiivista

Norjan lasten ja nuorten sporttielämä oon pykätty klubeihinja näin kans vanhemmiitten pyörittämä. Norjassa sportti oon organiseerattulaakeissa ja laakit oon Norjan idrettsforbundin alla ja kans olympisen japaralympisen komitean alla. Aktivititeetit oon melkein kaikki kouluajanulkopuolela, eli käytänössä kello neljän jälkheen.  Sporttilaaki oondemokraattinen organisasjuuni jonka driivaa vanhemmat ja muut raavaspersuunat.Hyvin monele motivasjuuni olla matkassa oon heän oma halu pykätä lähialuheenlapsile ja nuorile hyvät maholisuuet ylöskasuamisheen. Vapa-ehtosena sportissasie tehet työtä ilman ette sie saat rahhaa työstä. Sie olet ilman palkkaatreenari, istut styrissä, olet kaffilavahtina, ajat hihtamislatuja tai leivotkakkuja. Kaikki nämät tehtävät oon sitä mitä met sanoma dugnaadiksi. Jadugnaadina teemä isoja niin ku pieniäki tehtäviä. Dugnaadi oon mukana muissakinvapa-ajan aktiviteeteissä, ei vain sportissa. 

Oon luonnolista ette sie raavaspersuunana seuraat sinunlapsen intressiä ja intoa. Ole myötä vanhemmiittenmööteissä, treeneissä,dugnaadeissa ja kohattelee sielä muita raavaspersuuneja. Kato pörhään ettelapsela oon kaikki sporttitavarat mitä hän tarvittee ja kysy treenarilta josolet epäsikkari. Oon tärkiä ette lapsi oon paikala oikeassa ja sovitussaajassa. Ja se oon tärkiä mellata treenarile jos sinun lapsi oon poissa taimyöhässä treeninkeihin. 

Se oon siis hyvin tähelistä ette klubi saa sinun lapsen ja sinunkontakti-informasjuunin. Klubi tarttee nimen, adressin, syntymä-ajan,mobiilinumeron ja epostin. Näin klubi pääsee lähättää sinule ja lapsele kaikentarvittavan informasjuunin. Joskus harjoituksia siirrethään, joskus kutumamöötteihin taikkapas retkeihin. Klubi tarttee kans kontakti-informasjuunia kulapsi mellathaan jäseneksi ja ku klubi tekkee jäsenilleförsikrinki-sopimuksia. 

Sportin sosiaalinen aspekti oon kans rohki tähelinen. Sportinkautta lapset saavat ystäviä huolimatta sukupuolesta, ijästä taikkaasuinpaikasta. Se voi kans olla sosiaalisesti hyvin merkittävä sinun lapseleette sie olet mukana heijaamassa treeninkeissä ja turneerinkeissä. 

Ku sie tulet kattomhaan ku sinun lapsi treenaa, niin se oonsinun tehtävä kattoa pörhään ette lapsi triivastuu ja ette tartteeko lapsijotain. Treeninkit oon kans hyvä tilaisuus sinule tulla tutuksi treenarin taimuitten vanhemmiiten kans. 

Meän mielestä se oon tärkein asia koko maailmassa ettevanhemmat oon myötä lapsen vapa-ajassa ja oon jakkaamassa vapa-ajan ilot lapsenkanssa. Se oon niin ette suuri osa lapsen elämän isoista tapahtumista jakokemuksista tapahtuu vapa-aikana. 

Kyytittäminen aktiviteetteihin

Jos sie olet vasta siirtyny Norjhaan, niinsporttiaktiviteetit oon rohki hyvä paikka oppia kieltä ja tutustua muihin.Meilä oon hyviä esimerkkejä siitä kunka ihmiset oon saanheet työnsporttilaakin raavaspersuunaverkon kautta. 

Joskus laaki saa olla myötä aktiviteeteissä joka ei olelähialuheella. Jos sinulla ei ole omaa biiliä, niin sie saatat tietenki kysyämuilta vanhemilta. Jos biilissä oon sijaa, niin siekin saatat olla matkassalapsen lisäksi. Monet laakit järjestää yhteiset kyytittämiset jos oontapahtumia kaukana. Kyytittämisen tarpheesta sinun kannattee puhua treenarinkanssa. Treenarilta ja muilta vanhemilta voit kysyä kaikesta mitä liittyykyyteihin. 

Sportti tarvittee sinua

Sporttilaaki oon siis vanhemmiiten ja muitten raavaspersuuniendriivaama, ja kaikki tapahtuu vapa-ehtosella työlä. Joku halluu olla treenari, toinen ehkä vanhemmiitenkontakti,ja monet häätyy olla mukana pitämässä huolta tavaroitten, anleggien,raha-asioitten ja organisasjuunin kanssa. Se oon ihan tavalista ette vanhematja raavaspersuunat häätyy tehä työtä ilman rahhaa niin ette aktiviteetit jatreeningit voi olla olemassa. Jos sie et joskus saata olla matkassatyötelemässä, niin se oon tosi tähelistä ette sie mellaat meile siitä. Ilmandugnaadia sporttielämä ei pysty elämhään.  

Monet klubiit oon satsanheet klubitaloihin ja anläggeihin janäitten kunnossa pitääminen maksaa rahaa. Tekemällä dugnaadia vanhemat ei tartemaksaa sporttilaakeile niin paljon ommaa rahaa. 

Eikä dugnaadia tarte pölätä. Dugnaadissa triivastumma yhessäja pääsemä tutuksi toisten ihmisten kans. Ja se oon oikiasti ilo yhessä tehätyötä yhtheisen moolin saamiseksi. Eikä se ole tyhä lapset jokka saat ystäviäsportin kautta. Niin tehemä kans met raavhaat. 

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo