Lytt til episoden om:

Paraidrett

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Paraidrett er idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser og i Norge legger man til rette for at alle uansett funksjonsevne og nivå, skal få oppleve idrettsglede. Og mulighetene er mange, for hele 55 særforbund har et tilbud, og her finner man blant annet fotball, judo, roing og innebandy. Det er fire målgrupper innenfor paraidrett og det er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Spill av:

Paraidrett

Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. I Norge ønsker man å legge til rette slik at alle skal få oppleve idrettsglede, uansett funksjonsevne og nivå. Over 11.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge og det er selvsagt plass til mange flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller bidra som trener, i styre eller andre ting? Da kan du ta kontakt med noen i idrettsrådet, kommunen, idrettskretsen eller Norges Idrettsforbund, for det er en bra mulighet for at du kan være aktiv i en paraidrett. I Norge er hele 55 særforbund med under paraplyen paraidrett. Det gjelder alt fra fotball, judo, roing, klatring, riding til innebandy. Så mulighetene er mange.

Det er fire målgrupper innenfor paraidrett og det er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Mange barn, unge og voksne har redusert evne til bevegelse på grunn av ukontrollerte bevegelser eller nedsatt / manglende funksjon i ben, armer eller hender. Dette kan være både permanent og for kortere tid, for eksempel på grunn av benbrudd eller på grunn av varige, medfødte fysiske forhold, alder eller skader. Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for bevegelseshemmede enten der mennesker med funksjonsnedsettelser er inkludert i ordinær aktivitet eller er i egne grupper med tilpasset aktivitet. For at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i idrett, er det utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler.

Alle kan søke NAV om aktivitetshjelpemidler, uansett alder. For de under 26 år er det ingen egenandel. For de over 26 år det en maks egenandel på kr. 4000,- pr. aktivitetshjelpemiddel.

Også for synshemmede er det mange gode tilbud i Norge. Det samme gjelder her, at det er mulig å være med i ordinær aktivitet eller i egne grupper hvor aktivitet er mer tilpasset. Synshemmede trenger ofte ledsagere, og både i idrettslagene og på arrangement stiller frivillige ofte opp som ledsagere. Kanskje er dette noe du kunne tenke deg å gjøre som foreldre? Norges Idrettsforbund har kurs som gjør at du kan være med som frivillig ledsager. Kanskje trenger du en treningskompis? Flere kommuner har treningskontakter som en del av sin støttekontakttjeneste. Dette er støttekontakter som er glad i aktivitet og som har vært gjennom et kurs.

Hørselshemning er et vidt begrep og det finnes mange grader og typer hørselshemning. Døvhet er høygradig hørselstap, medfødt eller ervervet, som er med på å redusere muligheten for å forstå tale eller kunne kontrollere egen tale. Er du tunghørt, er dette en mildere form, hvor du forstår tale og kan kontrollere eget språk. De som er tunghørt får ofte hjelp av høreapparat til å fungere bedre i hverdagen. Idrett for hørselshemmede ble organisert allerede i 1925. I dag er det åtte egne idrettslag for hørselshemmede i Norge, men dessverre er det ingen nord for Trondheim. Ta kontakt med idrettsrådet eller kommunen for å høre hva slags tilbud som finnes for deg.

Også for utviklingshemmede finnes det gode tilbud hos idrettslagene i Norge. Du kan være med i ordinær aktivitet eller egne grupper med tilpasset aktivitet. Det er mulig å nå langt i idretten selv om man er utviklingshemmet. En jente i Stabæk har hele 41 gull i rytmisk sportsgymnastikk og har blitt den første treneren fra Norge i Special Olympics med Downs syndrom. Så man kan bli både utøver og trener med en utviklingshemming.

Når man er med i konkurranser er deltakerne klassifisert ut fra hvor sterk funksjonsnedsettelsen er, slik at det skal bli mest mulig rettferdig. For de som er ambisiøse kan målet være å enten delta i Norgesmesterskap eller representere Norge og bli med i Paralympics, Deaflympics eller Special Olympics World Games med flagget på brystet.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo