Kuuntele episodi:

Parasportti

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Parasportti oon sportti ihmisille joila oon funksjuunirajoituksia. Norjassa met freistaamma räätälöiä kaikile, riippumatta heän funksjuunista ja funksjuunitasosta. Sportti-ilo kuuluu kaikile! Ja oon paljon maholisuuksia. Meilä oon niin monta ko 55 erikoisförbundiä, ja näistä löytyy muun myötä jalkapallo, judo, soutaminen ja sisäbändy. Parasportissa oon neljä eri sihtiryhmää: liikkumisrajoitetut, kuulovaivaset, näkövaivaset ja kehitysrajoitetut.

Pellaa:

Parasportti

Parasporttioon yhtheisnimi sportile joka koskee ihmisiä joila oon erilaisiafunksjuunirajoituksia. Norjassa oon halu ette kaikki saa mahollisuuen tunteasportti-iloa, vaikka funksjuunikyky tai funksjuunitaso olisi mikä vain. Yli11.000 ihmistä joila oon joku funksjuunirajoitus oon myötä norjalaisessasporttilaakissa ja meilä oon tieten enämenkin sijaa. Oonko sinula halu aloittaajonkun sportin, olla myötä treenarina, olla myötä jossaki styyrissä tai tehä jotainihan muuta?

Otarohkiasti kontaktii sporttiraathiin, oman komuunhiin, sporttipiirhiin taikkaNorjan Idrettsforbundethiin. Meilä oon hyvät maholisuuet olla aktiivinenparasportissa. Norjassa oon yli 55 parasportin erikoisförbundejä ja netkattavat judosta jalkapallhoon, soutamisesta kiipeämisheen, ratsastamisestasisäbändhiin. Niin ette oon rohki paljon maholisuuksia.  

Parasportissaoon neljä sihtiryhmää: het joila oon vaiva liikkumisen kans, het joka kuuleehuonosti, het joka näkkee huonosti ja het joila oon kehitysrajoituksia.  

Monilasaattaa olla vaiva liikkua ja syyt tähän voi olla monet. Liikkuminen voi ollavaikia koska oon ongelmia liikumiskontrollin kans tai sen takia ette puuttuutäyet funksjuunit jalassa, käessä tai kourassa. Ongelmat voivat olla kestäviätai lyhytaikasia, ja syyt voi olla luumurtuma, syntymäperäset fyysiset olot,tai liittyä ikhään tai tapaturmavammoihin. Norjan sporttilaakeila oon hyviäsporttimaholisuuksia liikkumisrajoitetuile ihmisille,- sekä tavalisissaaktiviteeteissä mutta kans omissa räätälöityissä sporttiryhmissä. Oon kans olemassapaljon aktiviteettiaputavaroita heile joila oon kehitysrajoituksia. Kaikki voihakea NAVilta aktiviteettiaputavaroita, ijästä huolimatta. Het jokka oon alle26 vuotta, ei maksa omarahoitusta. Yli 26-vuotiaille maksimaalinen omarahoitusoon 4000 kruunua jokaiselle aktiviteettiaputavaralle.

Norjassaoon kans hyvät sporttimaholisuuet heile joilla oon vaiva näkemisen kans. Hetkans saattaa olla mukana tavalisissa sporttiryhmissä tai omissa räätälöityissäryhmissä. Näkemisvaivaset tarttee tavalisesti tukihenkilön sporttitoiminnassa.Vapaehtoset ihmiset toimii tukihenkilöinä sporttilaakeissa ja arrangementeissä.Oonko tämä itea sinule vanhempana? Saatatko sie olla tukihenkilö? Norjan Idrettsforbundilläoon omat kurssit joka kouluttaa vapaehtoisia tukihenkilöiksi. Tai tartetko sieitte treenauskaverin? Monissa komuuneissa oon vapa-ajankontaktipalveluksessaomat treenauskontakit, eli het oon vapa-ajankontakteja jokka tykkäävättreenamisesta ja het oon käynheet kurssin treenauskontaktina olemisheen.

Kuulemisvaivaoon laaja sana, ja oon olemassa monitasoisia ja erityyppisiä kuulemisvaivoja.Kuurous oon korkeatasosta kuulemisen menettämistä ja kuurous voi ollasyntymäperänen tai myöhemmin tullu. Kuurola ihmisillä voi olla vaikeuksiaymmärtää puhetta tai kontrolloida ommaa puhetta. Ihmiset joila oon kuulemisvaiva,joka oon lievempi ku kuurous, saattaa ymmärtää puhetta ja kans kontrolloiaommaa puhetta. Ihmiset joila oon kuulemisvaiva, saa useasti avun kuulemislaittheestaniin ette arki sujjuu paremin. Jo vuonna 1925 pykätthiin omat sportit ihmisillejoila oon kuulemisvaiva. Tääpänä oon jo olemassa kaheksen kuulemisvaivaistensporttilaakia, mutta suru kyllä ei yhthään Trondheimin pohjaispuolela. Otakuiten kontaktia Sporttiraathiin taikka omhaan komuunhiin niin saat tietäämillaisia maholisuuksia oon sinun likheelä.

Norjansporttilaakeissa oon kans hyvät maholisuuet heile joila oon kehitysrajoituksia.Sie saatat olla mukana tavalisissa sporttiryhmissä tai omissa räätälöityissäryhmissä. Ja meilä oon hyviä esimerkkejä siitä ette ihminen joila oonkehitysrajoituksia voi päästä pitkäleki. Katelyn Garbin oon nuori nainenStabækistä ja hän oon voittanu 41 kultaa rytmisessä sporttijumpassa ja hän oonkans Norjan ensimäinen treenari Special Olympicsissä jolla oon Downs syndroomi.Oon siis maholista olla sekä uutöövari että treenari vaikka olisi jokukehitysrajoitus.

Sillon ku osalistuukilpailuihin, niin osalistujat klassifiseerathaan sen mukhaan ette kunka vahvase funksjuuninrajoitus oon, niin ette se kilpailu olisi kaikile yhtä reilu. Hetjoila oon isot ambisjuunit, niin moolina saattaa olla Norjan mestaruus taikkaolla Norjan representantti Paralympicsissä, Deaf-lympicsissä taikka SpecialOlympics World Gamesissä.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo