POSŁUCHAJ ODCINKA POD TYTUŁEM:

Czysty sport

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Czysty sport oznacza, że każdy powinien mieć możliwość uczestnictwa na równych warunkach. Nie wolno stosować sztucznych lub nielegalnych środków, aby poprawić swoje wyniki w sporcie. Ważne jest, aby sport był uczciwy, wolny od złych wpływów i zgodny z zasadami „fair play”. Jako rodzic powinieneś dawać dziecku przykład pozytywnym nastawieniem i być dobrym wzorem do naśladowania. Jeżeli nie masz pewności, co jest dobre a co nie, porozmawiaj z kimś z klubu sportowego.

Bawić się:

Czysty sport

Ideą czystego sportu jest to, że każdy powinien mieć możliwość uczestnictwa na równych warunkach. Oznacza to, że nie wolno używać sztucznie wyprodukowanych lub nielegalnych środków, aby być lepszym sportowcem. Zasada „Fair play” ma na celu ochronę wartości w sporcie. Pomaga w eliminowaniu nieuczciwości i złego wpływu, zapewnia wzajemny szacunek i bezpieczne środowisko dla uprawiania sportu, tak aby wszyscy czuli, że sport daje im coś w zamian, niezależnie od tego, czy są sportowcami, trenerami czy członkami publiczności. Ważne jest, aby mieć świadomość własnych postaw i wartości jakie towarzyszą danej dyscyplinie sportowej. Bądź wzorem do naśladowania, propaguj „fair play” i pamiętaj, że oszukiwanie jest nie w porządku. Jeżeli jako aktywny sportowiec lub rodzic staniesz przed dylematem etycznym czy moralnym lub nie będziesz pewien, co jest w porządku lub co wolno, porozmawiaj z trenerem, liderem lub inną osobą z klubu. Na przykład wiele osób stosuje suplementy diety, które są skoncentrowanymi źródłami składników odżywczych lub innych substancji o działaniu odżywczym lub fizjologicznym. Istnieje pewne ryzyko, że niektóre suplementy diety mogą być skażone, tzn. że taki produkt zawiera zabronione substancje z listy środków dopingujących, które nie są wymienione w składzie.

Doping jest nieuczciwy i często dotyczy środków medycznych przyjmowanych w celu poprawy wydolności.

Wszyscy sportowcy w Norwegii muszą przestrzegać przepisów Norweskiego Związku Sportowego oraz Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, dotyczących dopingu.

Kluby sportowe nie mogą kierować się własnymi zasadami antydopingowymi, nie mogą też stosować różnych zasad dla różnych dziedzin sportowych. Muszą przestrzegać międzynarodowych przepisów antydopingowych.

Wiele rzeczy uważa się za naruszenie tych przepisów - może to być obecność zakazanej substancji w ciele, korzystanie z zabronionej metody treningu (w Norwegii jest to np. trening w hipoksji, czyli w sali z obniżoną zawartością tlenu), odmowa poddania się testowi, próba zniszczenia testu, wprowadzenie zakazanej substancji do Norwegii czy kontakt z trenerem lub liderem, który został wykluczony z udziału w sporcie z powodu stosowania dopingu.

Piękno sportu polega na uczciwym uczestnictwie i współzawodnictwie.

Dotacje publiczne otrzymujemy z:

Logo
Logo

Podążaj za nami:

Facebook logo