Kuuntele episodi:

Sporttivanhemmiitten elämisreekelit

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Sportissa oon omat elämisreekelit jokka antava ohjeita sporttilasten vanhemmiille. Met toivoma ette vanhemmat oon lapsile esikuvana ja tukena. Siksi oon tähellistä olla tietonen omasta roolista. Sinun engasjementti ja matkassaoleminen merkkaa paljon sinun lapsele ja koko sporttimiljöölle.

Pellaa:

Sporttivanhemmiitten elämisreekelit

Raavaspersuunanasporttielämässä sie olet tärkeässä roolissa. Sinun häätyy olla sinun lapseletukena mutta kans olla positiivinen auttaaja kaikile lapsile. Hyvätraavaspersuunat oon esikuvia ja näin kans tietosia omasta roolista. Meän 19sporttireekelien meininki oon auttaa sporttielämän raavaspersuunia olemhaanjuuri niin. 

Sporttielämänolemisreekelit kaikile raavaspersuunille:

1. Annaarvoa sille ette sinun klubi pykkää aktiviteettejä lähialuheela sinun jamuitten lapsile.

2.Sportti-ilo oon ilo liikkua, ja se oon tärkkein mitä saatama kehittäät ja tehäyhessä meän lasten kans.

3. Osalistupositiivisesti sinun lapsele, klubile ja ylheensä sportile – sie kans olet osaklubia.

4. Annalasten olla lapsia,- ota raavhaitten puhumiset tyhä raavhaitten kans.

5. Otaselvä mikkä reekelit ja määräykset koskevat teän sportissa. Nämät saattaa ollaerilaiset sportista sportthiin.

6. Olemyötä vanhemmiittenmööteissä, talkoohommissa ja muissa klubia koskevissahommissa.

7. Ole myötäkampeissa ja harjotuksissa – sie olet tärkeä ei tyhä sinun lapsile, vainkaikile pellaajille ja koko sporttimiljööle.

8. Kehu jaole tukena kaikile, vastakäynneissä ja myötäkäynneissä. Meilä oon kaikilaeesvastus pykätä hyvvää miljöötä jossa olema myötä.

9. Annatreenarin olla treenari – puhu konstruktiivisesti treenarin ja muun klubinkanssa.

10. FairPlay-pelin kautta kasuaa tieto ja taito kunka met saatama olla sovussaerilaisissa rooleissa,- sporttiareenalla ja kans areenan ulkopuolela.

11. Olesporttielämän raavaspersuunana hyvä roolimalli, aina sinun mielipitteitten jakäyttäytymisen kautta

12. Autalapset kasuttamhaan positiivisia ajatuksia itteään kohti ja kaikkialaakikavereita kohti.

13. Olekiinostunu onnistumisen tuntemisesta ja oppimisesta, eikä tyhä tuloksista.

14. Klubinkautta voit saa’a opetusta ja osallistua kursseihin sportin erilaisistapuolista. Ota yhteyttä klubhiin.

15. Teheparhaasi ette kaikki triivastuvat jokka tekevät töitä klubile, ja tehe parhaasiette klubityö olisi muile helppo.

16. Piäsilmät auki muile, ja auta jos voit toisia perheitä ja lapsia kyytityksessätaikka esimerkiksi tavaroitten kanssa.

17. Mietiuuestikäyttämistä ja luontoa ku hankit sporttitavaroita.

18.Freistaahunteerata ette stemmaako hintataso ja aktiviteetti, lasten ijän ja tarpheittenmukhaan.

19.Osalistuminen sinun lapsen sporttielämhään saattaa merkata ison eron sinuleraavaspersuunana

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo