Kuuntele episodi:

FN:n lapsikonvensjuuni ja oikkeus vapa-aikhaan

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

FN:n lapsikonvensjuuni oon osa Norjan lakia. Konvensjuuni sannoo ette lapsila oon selvät oikeuet, ja ette lapsila oon oikeus kans vapa-aikhaan. Lapsila kuuluu olla mahollisuus olla aktiviteeteissä ja sporteissa matkassa, heän oman tahon ja tarpheitten mukaisesti. Tämä antaa lapsile kans yhtheiskuulumisen tuntheen, mahollisuuen saa’a ystäviä ja kehittää ommaa identiteettiä ja kulttuuripiiriä.

Pellaa:

Sama mooli kaikileNorjassa asuville lapsile.

FN:nlapsikonvensjuuni tuli osaksi Norjan lakia vuonna 2003 ja tätä konvensjuuniasanoma kans lasten peruslaiksi. Konvensjuuni muistelee siitä ette lapsila oonomat oikeuet. Ja lapsila oon kans oikeus vapa-aikhaan, sanoo artikkeli 31. Senorjalainen lapsisporttimalli oon pykätty sille aatheelle ette lapsi oonittenäinen indiviidi ja ette lapsile häätyy antaa maholisuuen olla sportissaomien tahtojen ja tarpheitten mukhaan.

Aktiivinenja merkitysrikas vapa-aika utviklaa meitä ihmisinä. Lapset ja nuoret kohattelevatvapa-ajan areenoissa, saavat yhtheenkuulumisen tuntheen ja kehittävät heänkulttuurista identiteettiä. Tämä oon kaikile lapsile tähelistä. 

Lapsikonvensjuunioon siis lasten oma laki. Tämä lain mooli oon kattoa ette lapsila oon hyväolla, huolimatta kuka se lapsi oon tai mistä lapsi tulee tai huolimatta siitäkuka lasten vanhemat oon tai mistä lasten vanhemat tulee. Se oon kokoyhteiskunnan eesvastus kattoa pörhään ette kaikila lapsila oon samatmaholisuuet vapa-ajan aktiviteetteihin. Joku halluu olla myötä sportissa, jokumusiikissa, joku tanssissa taikkapa teaatterissa. Hyvän ylöskasuamisen arvo jamerkitys ei oikiasti voi mitata rahassa. 

Se oon ihan mahotonta defineerata sanoila eli numeroila, kunka tärkeä seoon ette lapsila oon hyvät ylöskasuamisraamit. Ja vapa-aika oon iso osa tätäylöskasuamista. Siksi se oon niin tähelistä ette kaikila lapsila oon net samatmaholisuuet.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo