Kuuntele episodi:

Mikä oon lastensportti?

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Lastensportti oon alle 13-vuotiaitten lasten aktiviteettejä. Se oon rohki tähellistä ette aktiviteetit oon sihattu lasten tarpheile ja lasten tashoon. Se oon meininki ette lapsi oppii, kehittyy ja mestraa uusia taitoja. Alussa päämeininki oon tehä yksinkertaisia harjoituksia, mutta ko lapsi tullee vanhemaksi, niin treninkit oon enämen spesifiikkejä. Lapsi oon suojattu sportin lapsioikeuksien kautta, jossa lapsen omat tarpheet oon keskelä. Sportin lapsioikeuet oon pykätty FN’n lapsikonvensjunhiin.

Pellaa:

Mikä oon lastensportti?

Norjassalastensportti meinaa alle 13-vuotiaitten lasten sporttitoimintaa. Aktiviteetit oonpykätty erilaisissa sporttilaakeissa ja net saattaa olla organiseeratuja eliei. Saattaa kans olla niin ette lapset itte ittenäisesti organiseeraaaktiviteetit hallissa eli paanalla. Joilaki sporttilaakeila oon «Allidrett»,joka meinaa ette lapset saavat pruuvata ja oppia erilaisia sporttia,erilaisissa miljöössä, esimerkiksi veessä, lumessa taikkapa sisälä hallissa.

Lastensportinmooli oon ette sportti oon lasten omila ehtoila. Monipuolisen lähestymistavanja leikin avula lapset saavat oppia, stimuloia ja hallita uusia taitoja.Nuorimille nämät ovat perusliikkeitä, niinku hyppääminen, viskaaminen jalaukkominen. Vähitellen harjoittelussa lapsi saa erikoistua yhtheen sporthiin.

Tähelistätreeneissä oon ette lapset kokevat triivastumista ja turvaa. Tähän tarvithaan turvaliset raavaspersuunatja selvät reekelit. Olla lasten treenari saattaa olla vaativaa, joten oontärkiä, ette raavasihmisenä tuet treenaria. Moolina oon, ette treenit stimuloilapsen jatkamhaan sportin tulevaisuuessakin. Aktiviteettien kautta lapsetoppiva tuntemhaan oman kroppinsa ja rakentamhaan hyvän liikumispohjan. Oontärkiä muistaa ette lapset ovat erilaisia, kaikila oon omat ​​motivaatiot jataijot harjoittamisheen. Kaikile yhtheistä oon kuitenki halu onnistua, muttakaikki lapset saatavat oppia ja hallita uusiakin taitoja. Sportti oonoppimisarena. Vähitellen tämä tarkoittaa monile lapsile pitkää sporttiuraa. Jokupäättää käyttää paljon aikkaa omassa sportissa saavuttaaksheen suuriasporttimooleja, ku taas toisilla oon suuri ilo tyhä pelata esimerkiksijalkapalloa ystävien kanssa ruuhonjuuritasola. Siitä huolimatta, moolina oon,että kaikila oon parhaat maholiset kokemukset lastensporttiajasta. Kropinkäyttäminen ja aktiivisuus ovat yksi parhaimista ja tärkeimistä asioista, jotasie saatat tehä oman triivastumisen ja oman terveyhen hyväksi. Se oon tärkiäolla fyysisesti aktiivinen niin ette ei tule niin helposti sairhaaksi. Fyysinenaktiviteetti oon hyvä kans henkiselle terveyhelle.

Luonnonkäyttäminen oon hyvä tipsi lapsiperheile. Luonossa lapset saavat kehittääliikumispohjaa leikin kautta. Fiervassa ja mettässä käveleminen ja kelkkailuatalvela oon kaikki hyvät aktiviteetit. Maholisuuksia oon paljon.

Lastenperspektiivin varmistamisheen oon laitettu lasten omat sporttireekelit jaoikeuet. Sportin lastenoikeuet pannee lasten tarpheet keskipisteesheen jailmaitsee net arvot, jotka ovat lastensportin pohjana Norjassa. Oikeuetperustuvat FN:n lapsikonvensjuuni.

Sportinlastenoikeuet koskevat kaikkia lapsia, huolimatta kuka ja mistä het oon.Sportissa kaikki oon tasa-arvoisia, eikä sportissa oteta huomioon sukupuolta,etnistä tai kulttuurista taustaa, seksuaalista suuntautumista eikä fyysistäkuntoa ja kehitystä. 

Tässä ovat sportinlastenoikeuet:

1)Turvalisuus

Lapsila oonoikeus turvalisheen sporttiympäristhöön, joka ei sisälä painostusta eikähyväksikäyttöä. Alle 6-vuotiaila häättyy olla raavaspersuuna myötäaktiviteetteissä. Vammat ja vahingot häätyy estää.

2):Ystävyys ja triivastuminen

Lapsila oonoikeus osalistua treeneihin ja kilpailuihin joka pykkää ystävyyttä jasolidarisuutta. 

3)Osaamisen ilo

Lapsila oonoikeus kokea osaamisen iloa ja oppia erilaisia ​​taitoja. Heilä tulisi myösolla erilaisia maholisuuksia variasjuunhiin, harjoitukshiin ja yhteistyöhöntoisten kanssa.

4) Ollamyötä päättämässä

Lapsila oonoikeus saaha sanoa mielipitheensä ja olla myötä päättämässä. Heilä oon oltavamaholisuus osalistua oman sporttiaktiviteetin suunnittelhuun ja toteuttamisheentreenarien ja raavaspersuunien kanssa.

5) Vaphausvalita

Lapsila oonoikeus valita mihin sporttilajiin tai kunka moneen sporttilajiin het haluavatosallistua. Het päättävät itte kunka paljon het haluavat treenata.

6)  Kilpailua kaikile

Lapsila oonoikeus valita haluavatko het osallistua kilpailuihin eli ei. Lapsi, jokasiirtyy toisheen klubhiin, saa osallistua uuen klubin kilpailuihin heti, kosiirto oon rekisteröity.

7. Lasten ehtoila

Lapsila oonoikkeus osalistua treeninkeihin ja kilpailuihin joka oon räätälöity heän iän,fyysiseen kehityksen ja kypsytason mukhaan. Sporttiklubit ja joukot toimivatyhessä niin ette lapset saavat koordinoiun ja monipuolisen sporttitarjonnanomassa lähimiljöössä.

8: Kaikkisaavat olla myötä leikissä

Kaikilalapsila oon oikeus olla myötä sportissa perheen rahasituasjuunista taiengasjementista riippumatta. Lapsila oon oikeus olla myötä inkludeeravassasportti-ympäristössä ilman ette kokee rahapaineita.

Jokaisellelastensporttia touhuvale häätyy turvata suurin maholinen variasjuuni jamaholisuus liikkumiskokemuksheen.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo